Pierwsze posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa

Pierwsze posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa
Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego spotkała się, aby przyjąć regulamin i harmonogram prac, a także aby rozmawiać o tematach istotnych dla osób starszych zamieszkujących region.

Podczas spotkania poruszono tematy związane z dostępnością przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, projektowaniem przestrzeni z perspektywą 60+, pilotażowym programem wdrażania w województwie warmińsko-mazurskim usług teleopiekuńczych. Przedstawiono również propozycję bezpłatnych konsultacji w zakresie zasad i metod korzystania z Facebooka.

Uczestnicy przyjęli regulamin pracy rady, terminy spotkań zarządu i całej rady na 2019 r. Wybrano rzecznika Rady, którym został Stanisław Brzozowski (rzecznik Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego i jednocześnie członek zarządu rady).

Rada określiła swoją misję, która brzmi „Społeczna Rada Seniorów Woj. Warmińsko-Mazurskiego ambasadorem spraw seniorów", a także cytując myśl Plutarcha z Cheronei przyjęła motto: „Trzeba żyć, a nie tylko istnieć".

W dyskusji nad sprawami różnymi podkreślano konieczność podjęcia działań w celu stworzenia i rozwoju opieki geriatrycznej, usprawnienia transportu publicznego, zgłoszono zainteresowanie uczestnictwem przedstawicieli rady w posiedzeniach komisji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, a także zgłoszono propozycję utworzenia określonych zespołów tematycznych.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 29 marca 2019 roku.

Źródło informacji: Wrota Warmii i Mazur