Noworoczne spotkanie Marszałka Województwa z organizacjami pozarządowymi

Noworoczne spotkanie Marszałka Województwa z organizacjami pozarządowymi
Spotkanie odbyło się 16 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1. Było to drugie tego typu wydarzenie - pierwsze miało miejsce na początku 2018 roku.

W spotkaniu wzięło udział ponad 20 osób, w tym Marszałek Województwa, Pełnomocniczka Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także przedstawiciele fedracji, sieci i dużych organizacji pozarządowych z regionu Warmii i Mazur, w tym członkowie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Marszałek krótko omówił rok poprzedni i plany na rok bieżący. W grudniu Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwalił roczny program współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. Dokument opracowywany był wspólnie z merytorycznymi grupami roboczymi powołanymi przez zarząd województwa (co najmniej 50 procent stanowili członkowie organizacji pozarządowych oraz Rada Sportu – w zakresie rozwoju kultury fizycznej). W procesie aktywnie uczestniczyła również Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która także pozytywnie zaopiniowała projekt programu. W najbliższym czasie zostanie powołana nowa RDPP (IV kadencji - na lata 2019-2021).

Marszałek zachęcił też organizacje pozarządowe do włączenia się w prace nad aktualizacją Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa do 2025, które będą prowadzone w tym roku. Potem głos otrzymali uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele organizacji pozarządowych. Każdy uczestnik w kilku słowach przedstawił swoją organizację i swoje refleksje.

Marszałek zapowiedział kontynuację noworocznych spotkań z NGO w przyszłych latach.

Galeria zdjęć ze spotkania dostępna jest na stronie organizatora spotkania - przejdź do portalu Wrota Warmii i Mazur