Konferencja Plenarna elbląskich NGO

Konferencja Plenarna elbląskich NGO
Doroczna Konferencja Plenarna Elbląskich Organizacji Pozarządowych odbyła się 12 grudnia 2018 r. w Bibliotece Elbląskiej im. C.K. Norwida. W wydarzeniu uczestniczył Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W pierwszej części konferencji Arkadiusz Jachimowicz, przewodniczący Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych podsumował 20 lat działalności REOP. Plany współpracy elbląskiego samorządu z trzecim sektorem na rok 2019 omówił Maciej Pietrzak, Pełnomocnik Prezydenta Elbląga ds. organizacji pozarządowych. Natomiast Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO zaprezentował nowe programy wsparcia dla stowarzyszeń i fundacji w kraju, w szczególności Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030. Ponadto Justyna Duks, koordynator elbląskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, przedstawiła ofertę wsparcia COP kierowaną do organizacji pozarządowych.

W drugiej części spotkania, w panelu dyskusyjnym poświęconym kierunkom rozwoju, potrzebom i rozwiązaniom na rzecz sektora pozarządowego w Elblągu uczestniczyli: Antoni Czyżyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu, Arkadiusz Jachimowicz, Wojciech Kaczmarczyk i Anna Podhorodecka ze Stowarzyszenia na rzecz Hospicjum Elbląskiego. Rozmowę prowadziła Beata Wachniewska-Mazurek ze Stowarzyszenia ESWIP.

Źródło informacji: Serwis Aktywnych Społecznie Elblążan