Rehabilitacja społeczno-zawodowa

Lista projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, które w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON na realizację zadań publicznych z zakresu „Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych".

2018 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce,
Olsztyn
Mam wsparcie - mam szanse. Działania na
rzecz aktywnego włączenia społecznego
dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera
50 000 zł
2 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Elblągu
Fajna sprawa - wsparcie i integracja 40 000 zł
3 Stowarzyszenie Integracji Osób
Niepełnosprawnych SION w
Bartoszycach
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach
TSR w pracy z osobą niepełnosprawną i
rodziną - szkolenie dla kadry i rodziców
osób z niepełnosprawnością
15 000 zł
4 Polski Związek Głuchych Oddział
Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Chcę słyszeć i mówić 40 000 zł
5 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób
z Zespołem Downa "Strzał w 10",
Olsztyn
Dużo potrafię - Chcę jeszcze więcej 17 000 zł
6 Caritas Diecezji Ełckiej, Ełk Nazywam się CHEF 18 000 zł
7 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku
Wypadków Komunikacyjnych "Promyk",
Szczytno
Droga do samodzielności 20 000 zł