Rehabilitacja społeczno-zawodowa

Lista projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, które w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON na realizację zadań publicznych z zakresu „Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych".

2019 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych
SION w Bartoszycach
Pora na aktywność 22.560 zł
2 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku
Aktywni w życiu społecznym 5.500 zł
3 Olimpiady Specjalne Polska - Oddział Regionalny
Olimpiady Specjalne Polska - Warmińsko-Mazurskie,
Łupki
Chcemy być samodzielni w swoim życiu 29.000 zł
4 Olimpiady Specjalne Polska - Oddział Regionalny
Olimpiady Specjalne Polska - Warmińsko-Mazurskie,
Łupki
Grajmy razem 15.400 zł
5 Caritas Diecezji Ełckiej Akademia wspierania samodzielności 36.000 zł
6 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem
Downa "Strzał w 10"
Sprawność i komunikacja to podstawa
samodzielności
17.800 zł
7 Stowarzyszenie Pomagaj-My Funkcjonuję samodzielnie 20.000 zł
8 Stowarzyszenie "Dać Nadzieję" Przy Środowiskowym
Domu Samopomocy w Olecku
Komunikacja i integracja 37.100 zł
9 Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych
SION w Bartoszycach
Bądź aktywny 16.640 zł

 

2018 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce,
Olsztyn
Mam wsparcie - mam szanse. Działania na
rzecz aktywnego włączenia społecznego
dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera
50 000 zł
2 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Elblągu
Fajna sprawa - wsparcie i integracja 40 000 zł
3 Stowarzyszenie Integracji Osób
Niepełnosprawnych SION w
Bartoszycach
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach
TSR w pracy z osobą niepełnosprawną i
rodziną - szkolenie dla kadry i rodziców
osób z niepełnosprawnością
15 000 zł
4 Polski Związek Głuchych Oddział
Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Chcę słyszeć i mówić 40 000 zł
5 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób
z Zespołem Downa "Strzał w 10",
Olsztyn
Dużo potrafię - Chcę jeszcze więcej 17 000 zł
6 Caritas Diecezji Ełckiej, Ełk Nazywam się CHEF 18 000 zł
7 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku
Wypadków Komunikacyjnych "Promyk",
Szczytno
Droga do samodzielności 20 000 zł