Promocja zdrowia publicznego

Lista projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, które w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, profilaktyki i promocji zdrowia publicznego.

2018 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Warmińsko-Mazurski
Oddział Okręgowy PCK
„Promocja zdrowego stylu życia poprzez akcje
prozdrowotne młodzieży szkolnej”
6 500 zł
2 Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy
Psychicznie i Nerwowo Chorym
„Paja brava” 3 000 zł
3 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Morągu
„Edukacja i promocja zdrowia psychicznego w
powiecie ostródzkim”
1 500 zł
4 Warmińsko-Mazurski
Oddział Okręgowy PCK
„Zwiększenie skuteczności zapobiegania i prewencji nagłym
zachorowaniom poprzez Mistrzostwa Pierwszej Pomocy”
5 000 zł
5 Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych
„Przyjazny Krąg"
„Świadomie i zdrowo w teraźniejszości i przyszłości” 4 100 zł
6 Warmińsko-Mazurski
Oddział Okręgowy PCK
„Kampania „Oddaj Krew – Zachowaj Zdrowie” 4 000 zł
7 Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie „Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie w Ramach
Kwalifikowalnej Pierwszej Pomocy Barczewo 2018”
4 000 zł
8 Kętrzyńskie Towarzystwo Amazonki „Profilaktyka Twoją szansą – wygraj z rakiem” 1 500 zł
9 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem
„Impuls”
„Zostań szefem kuchni – propagowanie
zdrowego stylu życia”
4 000 zł
10 Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” „Galopada zdrowia – aktywnie po zdrowie” 3 500 zł
11 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Warmińsko-
Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
„Muzyka łagodzi obyczaje”.
Muzykoterapia grupowa diabetyków z województwa
warmińsko-mazurskiego
4 000 zł
12 Stowarzyszenie Na Rzecz Normalizacji Życia Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną „Otwarte Drzwi”
„Jestem rodzicem nie terapeutą” 4 000 zł
13 Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy
Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa
Rusieckiego w Olsztynie
„Program adaptowanej aktywności fizycznej dla kobiet
50 + po leczeniu nowotworu piersi”
3 800 zł
14 Fundacja Niebieskie Drzwi „Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole i
przedszkolu – cykl szkoleń dla nauczycieli szkół i
przedszkoli ogólnodostępnych oraz rodziców
dzieci ze spektrum autyzmu”
4 000 zł
15 Stowarzyszenie „Wsparcie i Pomoc” „Doskonalenie kompetencji
diagnostycznointerwencyjnych personelu szkolnego w celu
zapobiegania skutkom depresji, samookaleczeń i zachowań
samobójczych młodzieży – kontynuacja”
4 000 zł
16 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z
Zespołem Downa „Strzał w 10”
„Nasze dzieci w przyszłości – mają
szansę lepiej żyć – edycja trzecia”
3 200 zł
17 Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne
Gminy Kętrzyn
„Wakacje nad Bałtykiem – Warsztaty
edukacyjnoprofilaktyczne”
3 200 zł
18 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie
„Punkt Wczesnej Interwencji” 3 200 zł
19 Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy
Psychicznie i Nerwowo Chorym
"Sztukodziałanie" 1 800 zł
20 Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą
Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany”
„Nie daj się stresowi. Otwórz drzwi i wejdź!” 800 zł
21 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem
„Impuls”
„Rośnij zdrowo” 3 200 zł
22 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem
„Impuls”
„Niezbędnik rodzica – edukacja ponad wszystko” 3 200 zł
23 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Morągu
„Na zdrowy styl życia nigdy nie jest za późno” 3 200 zł
24 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualna Koło
w Dobrym Mieście
„Nasze zdrowie” 2 800 zł
25 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom
„Dajmy Szansę”
„Akademia zdrowia” - kontynuacja 3 000 zł
26 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-
Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie
„W zdrowym ciele, zdrowy duch II” 2 000 zł
27 PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów
Wodnych i Obronnych
„Energia, woda i zdrowie III” 2 500 zł
28 Stowarzyszenie WYJŚCIE „Zdrowie na medal” 2 500 zł
29 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy
w Morągu
„Twoje zdrowie w Twoich rękach” 1 500 zł
30 Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy
Telefonicznej
„Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności dyżurnych
Olsztyńskiego Telefonu Zaufania w zakresie niesienia pomocy
i wsparcia osobom starszym znajdującym się w
kryzysie psychicznym”
1 100 zł
31 Caritas Archidiecezji Warmińskiej „Mamo, odpocznij trochę! Psychoedukacja
podstawą zdrowia psychicznego”
2 500 zł
32 Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy
Psychicznie i Nerwowo Chorym
„Potrafię” 910 zł
33 Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Higieny i
Zdrowia Publicznego w Olsztynie
„IX Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Zdrowie Publiczne
– zagrożenia onkologiczne, choroby zakaźne, medycyna katastrof”
3 190 zł
34 Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus”,
Szczytno
„Zdrowy senior, to szczęśliwy senior!” 2 800 zł
35 Europejskie Stowarzyszenie Edukacji
i Rozwoju „PIONIER”
„TO i (zdr)owo” 2 400 zł
36 Stowarzyszenie Integracji Osób
Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach
„Zdrowo i aktywnie” 2 200 zł
37 Stowarzyszenie Integracji Osób
Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach
„Zwykli Niezwykli Bohaterowie Swojego Życia” 2 500 zł
38 Fundacja Niebieskie Drzwi „Lepsza przyszłość dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin” 2 500 zł
39 Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku
„Wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na pływalni” 1 900 zł