Promocja zdrowia publicznego

Lista projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, które w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, profilaktyki i promocji zdrowia publicznego.

2019 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu „Z sercem dla serca” 1800 zł
2 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu „Bądź dobrej myśli” – zwiększenie skuteczności edukacji i promocji zdrowia psychicznego w odniesieniu do depresji występującej wśród dzieci i młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim. 8000 zł
3 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu „Aktywny senior to pogodny i zdrowy senior” 4200 zł
4 Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” Organizacja warsztatów pn. „Wsparcie pielęgniarek i pielęgniarzy opieki paliatywnej” 7000 zł
5 Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki” „Szkolenie ochotniczek I stopnia” 3700 zł
6 Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie „Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowalnej Pierwszej Pomocy Barczewo 2019” 5600 zł
7 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu „Edukacja i promocja zdrowia psychicznego w województwie warmińsko-mazurskim” 1500 zł
8 Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne Gminy Kętrzyn „Wakacje w Górach” Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne promujące zdrowy i aktywny styl życia oraz korygujące wady postawy i nadwagę dzieci i młodzieży z gminy Kętrzyn” 5000 zł
9 Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej „Zwiększenie skuteczności pomocy psychologicznej świadczonej przez Olsztyński Telefon Zaufania Anonimowy Przyjaciel udzielanej osobom z grup zagrożonych depresją i samobójstwem poprzez podwyższenie kwalifikacji i zwiększenie grona wolontariuszy” 2400 zł
10 Olsztyńska Stowarzysz. Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym „Paja brava” 3600 zł
11 Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK „Zwiększenie skuteczności edukacji i promocji zdrowia poprzez Mistrzostwa Pierwszej Pomocy” 5900 zł
12 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom „Dajmy Szansę” „Szlachetne zdrowie” 2500 zł
13 Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg” „Zdrowo i rodzinnie – razem możemy więcej” 6000 zł
14 Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK „Rozwój krwiodawstwa w województwie warmińsko-mazurskim poprzez kampanię- Oddaj Krew” 4200 zł
15 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom „Dajmy Szansę” „Akademia zdrowia” - kontynuacja 1800 zł
16 Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu „MAMO, TATO – żyjmy zdrowo i bezpiecznie” 5800 zł
17 Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK „Edukacja dzieci i młodzieży w dziedzinie promocji zdrowego stylu życia poprzez organizację Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia” 4800 zł
18 Olsztyńskie Stowarzyszenie ZPS+ „Mamo, tato odłóżMY telefon” 4800 zł
19 Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek „Profilaktyka chorób nowotworowych” 2750 zł
20 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełno-sprawnością Intelektualną Koło w Iławie „Dzienne Centrum Aktywności” 5500 zł
21 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu „Czas na zdrowie” 1950 zł
22 Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach „Nikt nie jest idealny, ale każdy wyjątkowy” 4950 zł
23 Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu Wojewódzka konferencja „Zdrowie i aktywne starzenie się w aspekcie szukania znaczenia i planowania przyszłości” 2530 zł
24 Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” „Galopada zdrowia – z końmi po zdrowie” 4320 zł
25 Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany” „Znokautuj stres” 1200 zł
26 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10” „Nasze dzieci w przyszłości – maja szansę lepiej żyć –edycja czwarta” 3450 zł
27 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku „Wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na pływalni” 3950 zł
28 Stowarzyszenie zwykłe Olsztyn 2.0 Promocja zdrowego trybu Życia poprzez przeprowadzenie kampanii społecznej pt. „1/3 ŻYCIA” 2060 zł
29 Kętrzyńskie Towarzystwo Amazonki „Profilaktyka Twoją Szansą – Wygraj z rakiem – Dzień Różowej wstążki 2019” 5000 zł
30 Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie „Program adaptowanej aktywności fizycznej dla kobiet 50 + po leczeniu nowotworu piersi” 3750 zł

 

2018 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Warmińsko-Mazurski
Oddział Okręgowy PCK
„Promocja zdrowego stylu życia poprzez akcje
prozdrowotne młodzieży szkolnej”
6 500 zł
2 Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy
Psychicznie i Nerwowo Chorym
„Paja brava” 3 000 zł
3 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Morągu
„Edukacja i promocja zdrowia psychicznego w
powiecie ostródzkim”
1 500 zł
4 Warmińsko-Mazurski
Oddział Okręgowy PCK
„Zwiększenie skuteczności zapobiegania i prewencji nagłym
zachorowaniom poprzez Mistrzostwa Pierwszej Pomocy”
5 000 zł
5 Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych
„Przyjazny Krąg"
„Świadomie i zdrowo w teraźniejszości i przyszłości” 4 100 zł
6 Warmińsko-Mazurski
Oddział Okręgowy PCK
„Kampania „Oddaj Krew – Zachowaj Zdrowie” 4 000 zł
7 Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie „Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie w Ramach
Kwalifikowalnej Pierwszej Pomocy Barczewo 2018”
4 000 zł
8 Kętrzyńskie Towarzystwo Amazonki „Profilaktyka Twoją szansą – wygraj z rakiem” 1 500 zł
9 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem
„Impuls”
„Zostań szefem kuchni – propagowanie
zdrowego stylu życia”
4 000 zł
10 Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” „Galopada zdrowia – aktywnie po zdrowie” 3 500 zł
11 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Warmińsko-
Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
„Muzyka łagodzi obyczaje”.
Muzykoterapia grupowa diabetyków z województwa
warmińsko-mazurskiego
4 000 zł
12 Stowarzyszenie Na Rzecz Normalizacji Życia Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną „Otwarte Drzwi”
„Jestem rodzicem nie terapeutą” 4 000 zł
13 Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy
Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa
Rusieckiego w Olsztynie
„Program adaptowanej aktywności fizycznej dla kobiet
50 + po leczeniu nowotworu piersi”
3 800 zł
14 Fundacja Niebieskie Drzwi „Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole i
przedszkolu – cykl szkoleń dla nauczycieli szkół i
przedszkoli ogólnodostępnych oraz rodziców
dzieci ze spektrum autyzmu”
4 000 zł
15 Stowarzyszenie „Wsparcie i Pomoc” „Doskonalenie kompetencji
diagnostycznointerwencyjnych personelu szkolnego w celu
zapobiegania skutkom depresji, samookaleczeń i zachowań
samobójczych młodzieży – kontynuacja”
4 000 zł
16 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z
Zespołem Downa „Strzał w 10”
„Nasze dzieci w przyszłości – mają
szansę lepiej żyć – edycja trzecia”
3 200 zł
17 Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne
Gminy Kętrzyn
„Wakacje nad Bałtykiem – Warsztaty
edukacyjnoprofilaktyczne”
3 200 zł
18 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie
„Punkt Wczesnej Interwencji” 3 200 zł
19 Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy
Psychicznie i Nerwowo Chorym
"Sztukodziałanie" 1 800 zł
20 Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą
Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany”
„Nie daj się stresowi. Otwórz drzwi i wejdź!” 800 zł
21 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem
„Impuls”
„Rośnij zdrowo” 3 200 zł
22 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem
„Impuls”
„Niezbędnik rodzica – edukacja ponad wszystko” 3 200 zł
23 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Morągu
„Na zdrowy styl życia nigdy nie jest za późno” 3 200 zł
24 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualna Koło
w Dobrym Mieście
„Nasze zdrowie” 2 800 zł
25 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom
„Dajmy Szansę”
„Akademia zdrowia” - kontynuacja 3 000 zł
26 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-
Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie
„W zdrowym ciele, zdrowy duch II” 2 000 zł
27 PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów
Wodnych i Obronnych
„Energia, woda i zdrowie III” 2 500 zł
28 Stowarzyszenie WYJŚCIE „Zdrowie na medal” 2 500 zł
29 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy
w Morągu
„Twoje zdrowie w Twoich rękach” 1 500 zł
30 Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy
Telefonicznej
„Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności dyżurnych
Olsztyńskiego Telefonu Zaufania w zakresie niesienia pomocy
i wsparcia osobom starszym znajdującym się w
kryzysie psychicznym”
1 100 zł
31 Caritas Archidiecezji Warmińskiej „Mamo, odpocznij trochę! Psychoedukacja
podstawą zdrowia psychicznego”
2 500 zł
32 Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy
Psychicznie i Nerwowo Chorym
„Potrafię” 910 zł
33 Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Higieny i
Zdrowia Publicznego w Olsztynie
„IX Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Zdrowie Publiczne
– zagrożenia onkologiczne, choroby zakaźne, medycyna katastrof”
3 190 zł
34 Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus”,
Szczytno
„Zdrowy senior, to szczęśliwy senior!” 2 800 zł
35 Europejskie Stowarzyszenie Edukacji
i Rozwoju „PIONIER”
„TO i (zdr)owo” 2 400 zł
36 Stowarzyszenie Integracji Osób
Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach
„Zdrowo i aktywnie” 2 200 zł
37 Stowarzyszenie Integracji Osób
Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach
„Zwykli Niezwykli Bohaterowie Swojego Życia” 2 500 zł
38 Fundacja Niebieskie Drzwi „Lepsza przyszłość dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin” 2 500 zł
39 Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku
„Wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na pływalni” 1 900 zł