Rozwój turystyki

Lista projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, które w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju turystyki.

2018 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii Mazur,
Olsztyn
Pielęgnowanie tradycji regionalnych – organizacja
zdarzenia: Noc świętojańska
13 250 zł
2 Stowarzyszenie Miłośników Kanału
Elbląskiego NAVICULA, Łódź
Trasa tematyczna Georga Jacoba Steenke 13 250 zł
3 Fundacja Szansa dla Niewidomych, Warszawa Tyfloprzewodnik – atrakcje turystyczne Warmii i Mazur dostępne dla wszystkich 12 500 zł
4 Pracownia Powidia, Olsztyn Rozwój oferty turystycznej Szlaku Kopernikowskiego poprzez wdrożenie nowej gry
turystycznej – „Gwiazdy Kopernika”
7 000 zł
5 Stowarzyszenie „Dom Warmiński”, Lidzbark
Warmiński
Warmia w kolorach – mobilna wystawa fotograficzna i cykl spotkań edukacyjnych 12 000 zł
6 Warmińsko‐Mazurska Regionalna Organizacja
Turystyczna, Olsztyn
Wizyta studyjna dla informatorów turystycznych Warmii i Mazur Szlakiem Krainy
Kanału Elbląskiego
6 000 zł
7 Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna
„Ziemia Mrągowska”, Mrągowo
Mrągowo‐miasto festiwali 7 500 zł
8 Olsztyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Bretanii
i Francji „Amitie”, Olsztyn
Trois jours en Warmie et Mazurie – trzy dni na Warmii i Mazurach – oferta dla turysty
francuskiego
8 500 zł