Rozwój turystyki

Lista projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, które w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju turystyki.

2019 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania
Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego 15 000 zł
2 Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie Szlakiem zamków gotyckich - oferta turystyczna 11 000 zł
3 Fundacja Nicolaus Copernicus Noc zaćmienia księżyca 9 500 zł
4 Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju
Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci,
Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności
/Fundacja dla Rodaka (oferta wspólna)
Kierunek - Ogród sensorycznoedukacyjny!
Innowacja i kreatywność w turystyce
11 000 zł
5 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie
"Południowa Warmia"
XII Kiermas Tradycji Dialogu i Zabawy 8 000 zł
6 Warmińsko-Mazurska Regionalna
Organizacja Turystyczna
Social media w turystyce na wiele sposobów szkolenie
dla informatorów turystycznych oraz pracowników muzeów
Warmii i Mazur, połączone ze study tour Szlakiem Rowerowym
Polski Wschodniej Green Velo.
7 000 zł
7 Stowarzyszenie „Dom Warmiński” Mapa Warmii 5 000 zł
8 Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR Gry turystyczne - innowacyjne i kreatywne
narzędzie zwiększania atrakcyjności turystycznej regionu
4 000 zł

 

2018 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii Mazur,
Olsztyn
Pielęgnowanie tradycji regionalnych – organizacja
zdarzenia: Noc świętojańska
13 250 zł
2 Stowarzyszenie Miłośników Kanału
Elbląskiego NAVICULA, Łódź
Trasa tematyczna Georga Jacoba Steenke 13 250 zł
3 Fundacja Szansa dla Niewidomych, Warszawa Tyfloprzewodnik – atrakcje turystyczne Warmii i Mazur dostępne dla wszystkich 12 500 zł
4 Pracownia Powidia, Olsztyn Rozwój oferty turystycznej Szlaku Kopernikowskiego poprzez wdrożenie nowej gry
turystycznej – „Gwiazdy Kopernika”
7 000 zł
5 Stowarzyszenie „Dom Warmiński”, Lidzbark
Warmiński
Warmia w kolorach – mobilna wystawa fotograficzna i cykl spotkań edukacyjnych 12 000 zł
6 Warmińsko‐Mazurska Regionalna Organizacja
Turystyczna, Olsztyn
Wizyta studyjna dla informatorów turystycznych Warmii i Mazur Szlakiem Krainy
Kanału Elbląskiego
6 000 zł
7 Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna
„Ziemia Mrągowska”, Mrągowo
Mrągowo‐miasto festiwali 7 500 zł
8 Olsztyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Bretanii
i Francji „Amitie”, Olsztyn
Trois jours en Warmie et Mazurie – trzy dni na Warmii i Mazurach – oferta dla turysty
francuskiego
8 500 zł