Podtrzymywanie tradycji narodowej

Lista projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, które w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej.

2018 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
w Olsztynie
Archiwa rodzinne jako źródło upowszechniania
tradycji narodowej
4 900 zł
2 Związek Piłsudczyków RP
Towarzystwo Pamięci Józefa
Piłsudskiego
Organizacja spotkania kombatantów, emerytów
z młodzieżą szkolną na temat roli Marszałka
Piłsudskiego w odzyskaniu Niepodległości
3 000 zł
3 Stowarzyszenie Kombatantów
Wojska Polskiego „Przeciwlotnik”
Obchody 100 lecia uzyskania niepodległości
i powstania Wojska Polskiego lekcją
wychowania patriotycznego i historycznego.
Wojewódzkie międzypokoleniowe spotkanie
seniorów, weteranów i kombatantów. Podróż
Wojskowo-Historyczna do Muzeum Hymnu
Polskiego w Będominie, Izby Pamięci
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie oraz
Muzeum II Wojny Światowej na Westerplatte
4 500 zł
4 Związek Sybiraków Oddział w Olsztynie Międzynarodowe uroczystości patriotycznoreligijne
w 90 rocznicę utworzenia Związku
Sybiraków organizowane pod patronatem
Związku Sybiraków na Jasnej Górze 5i6 maja
3 400 zł
5 Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Olsztynie Upamiętnienie Zbrodni Katyńskiej w 100
rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości
2 700 zł
6 Związek Sybiraków Oddział w Elblągu Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku 2 000 zł
7 Gminna Rada Kobiet Wiejskich w Grodzicznie Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopad 1 000 zł
8 Niezależny Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Główny
w Olsztynie
Obywatelskie obchody Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych VII edycja
1 500 zł
9 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Wojewódzki Obchody 100 - lecia uzyskania niepodległości
i powstania Wojska Polskiego lekcją
wychowania patriotycznego i historycznego.
Obchody 73. rocznicy zakończenia II wojny
światowej lekcją wychowania patriotycznego
i historycznego młodzieży.
Wojewódzkie międzynarodowe spotkanie
integracyjne weteranów
2 000 zł