Podtrzymywanie tradycji narodowej

Lista projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, które w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej.

2019 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Towarzystwo Miłośników
Wołynia i Polesia w Olsztynie
Kresy – ocalić od zapomnienia. Obchody 25-lecia
Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia w Olsztynie
5 000 zł
2 Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego w Olsztynie
Obchody 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej lekcją wychowania patriotycznego
i historycznego młodzieży. Konferencja naukowa pn. „Kombatant- Misje Pokojowe ONZ”.
Udział żołnierzy WP w misjach pokojowych w okresie po II wojnie światowej, aż do
czasów dzisiejszych. Wojewódzkie Międzypokoleniowe spotkanie
integracyjne weteranów i kombatantów oraz żołnierzy i pracowników olsztyńskich instytucji
i urzędów państwowych i samorządowych.
3 000 zł
3 Stowarzyszenie Polaków
Represjonowanych Przez III
Rzeszę w Gdańsku
Seminarium Historyczne „Spotkanie z historią II Wojny Światowej” 2 500 zł
4 Akcja Katolicka Archidiecezji
Warmińskiej w Olsztynie
XIV Sztafeta Rowerowa do grobu błog. Jerzego Popiełuszki 3 000 zł
5 Towarzystwo Przyjaciół Wilna
i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie
Wileńsko-Olsztyńska Sztafeta Pokoleń 4 000 zł
6 Związek Sybiraków Zarząd
Okręgu w Elblągu
Udział Sybiraków i młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Marszu
Żywej Pamięci Polskiego Sybiru we Wrocławiu w miesiącu wrześniu.
2 500 zł
7 Stowarzyszenie Rodzina
Katyńska w Olsztynie
Pielęgnowanie pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej przekazywanej z pokolenia na pokolenie
w rodzinach pomordowanych.
1 900 zł
8 Stowarzyszenie Kombatantów
Wojska Polskiego
„PRZECIWLOTNIK”
w Olsztynie
Obchody 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej lekcją wychowania patriotycznego i
historycznego młodzieży. Wojewódzkie międzypokoleniowe spotkanie seniorów, młodzieży
klas mundurowych, weteranów, kombatantów RP i uniwersytetów III wieku w zawodach strzeleckich.
Podróż wojskowo-historyczna dla upamiętnienia 74. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej
i z okazji 75. rocznicy sformowania 15 Gołdapskiego Pułku Plot oraz zwiedzanie Muzeum Sprzętu
Wojska Polskiego w Mrągowie.
2 500 zł
9 Mazurskie Towarzystwo
Naukowe w Ełku
Organizacja spotkań kombatanckich wycieczek szkolnych
śladami walk o niepodległość i zachowanie polskości po pograniczu Mazur i Podlasia.
2 100 zł
10 Związek Sybiraków Oddział
w Olsztynie
Uczestnictwo Sybiraków Oddziału Związku Sybiraków w Olsztynie , członków Klubu Wnuka Sybiraka
w XIX Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku.
2 000 zł
11 Stowarzyszenie Promujmy
Kozłowo Non Omnis Moriar
w Kozłowie
„Łączy nas patriotyzm – co dalej? 1 500 zł

2018 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
w Olsztynie
Archiwa rodzinne jako źródło upowszechniania
tradycji narodowej
4 900 zł
2 Związek Piłsudczyków RP
Towarzystwo Pamięci Józefa
Piłsudskiego
Organizacja spotkania kombatantów, emerytów
z młodzieżą szkolną na temat roli Marszałka
Piłsudskiego w odzyskaniu Niepodległości
3 000 zł
3 Stowarzyszenie Kombatantów
Wojska Polskiego „Przeciwlotnik”
Obchody 100 lecia uzyskania niepodległości
i powstania Wojska Polskiego lekcją
wychowania patriotycznego i historycznego.
Wojewódzkie międzypokoleniowe spotkanie
seniorów, weteranów i kombatantów. Podróż
Wojskowo-Historyczna do Muzeum Hymnu
Polskiego w Będominie, Izby Pamięci
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie oraz
Muzeum II Wojny Światowej na Westerplatte
4 500 zł
4 Związek Sybiraków Oddział w Olsztynie Międzynarodowe uroczystości patriotycznoreligijne
w 90 rocznicę utworzenia Związku
Sybiraków organizowane pod patronatem
Związku Sybiraków na Jasnej Górze 5i6 maja
3 400 zł
5 Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Olsztynie Upamiętnienie Zbrodni Katyńskiej w 100
rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości
2 700 zł
6 Związek Sybiraków Oddział w Elblągu Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku 2 000 zł
7 Gminna Rada Kobiet Wiejskich w Grodzicznie Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopad 1 000 zł
8 Niezależny Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Główny
w Olsztynie
Obywatelskie obchody Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych VII edycja
1 500 zł
9 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Wojewódzki Obchody 100 - lecia uzyskania niepodległości
i powstania Wojska Polskiego lekcją
wychowania patriotycznego i historycznego.
Obchody 73. rocznicy zakończenia II wojny
światowej lekcją wychowania patriotycznego
i historycznego młodzieży.
Wojewódzkie międzynarodowe spotkanie
integracyjne weteranów
2 000 zł