Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy

Lista projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, które w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2018 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny
(Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Olsztynie)
Program wczesnej interwencji FredGoes Net - profilaktyka selektywna nakierowana na dzieci i młodzież z grupy podwyższonego ryzyka. Nie jesteś sam 14 380 zł
2 Fundacja Alternatywnej Edukacji "ALE" Z-NOWU-NA-NOWO - program profilaktyczny wobec problemu używania narkotyków i środków zastępczych wśród młodzieży 19 880 zł
3 Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny
(Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Olsztynie)
Droga do samego siebie 6 650 zł
4 Stowarzyszenie "ALTERNATYWA" Ambasadorowie marzeń 10 850 zł
5 Stowarzyszenie "Szansa na Rozwój" Miękkie narkotyki to twarde zagrożenie - konferencja upowszechniająca nowoczesne programy terapeutyczne dla osób zagrożonych i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin w zakresie skutecznych metod przeciwdziałania narkomanii w województwie warmińsko-mazurskim 8 240 zł
6 Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej Zorganizowanie konferencji upowszechniającej dobre praktyki w zakresie skutecznych metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 675 zł
7 Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet w dniach 1 listopada-10 grudnia 9 895 zł