Pomoc społeczna

Lista projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, które w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

2019 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej Wolontariat osób starszych w Olsztyńskim Telefonie Zaufania "Anonimowy Przyjaciel",
Konferencja dla wolontariuszy OTZ z okazji jubileuszu 45-lecia działalności,
nt.:"Jak skuteczniej pomagać osobom samotnym i starszym "
17 150 zł
2 Stowarzyszenie Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku "I TY będziesz Seniorem" 15 500 zł
3 Akademia Trzeciego Wieku Przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie "Międzypokoleniowy Turniej Tenisa Stołowego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego"
4 000 zł
4 Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa "Stawiamy na seniorów" 20 000 zł
5 Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur XII Wojewódzka konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 12 000 zł
6 Caritas Diecezji Elbląskiej "Od seniora dla juniora" 6 350 zł
7 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom "Dajemy Szansę" "Bo warto się spotkać" 5 000 zł
8 Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących "Od nowa…" "Usługi medyczno-pielęgniarskie dla bezdomnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego" 7 000 zł
9 Bank Żywności w Olsztynie "Wsparcie żywnościowe osób bezdomnych" 7 000 zł
10 Caritas Archidiecezji Warmińskiej "Tu jesteśmy u siebie. Jadłodajnia i kawiarenka dla bezdomnych. Edycja 2019" 7 000 zł
11 Caritas Diecezji Ełckiej "Wspieranie działań na rzecz osób bezdomnych" 6 000 zł
12 Bank Żywności w Elblągu "Pomoc w dożywianiu bezdomnych" 5 300 zł
13 Caritas Archidiecezji Warmińskiej "Wyglądać jak człowiek. Łaźnia dla bezdomnych. Edycja 2019" 5 300 zł
14 Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych XXI Festyn integracyjny "Jesteśmy razem" 14 990 zł
15

Fundacja „CIVITAS CHRISTIANA”

Wydanie dwóch numerów biuletynu promującego działania realizowane w ramach XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 17 000 zł

 

2018 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych Wspólne pasje drogą do integracji 9 000 zł
2 Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa Stawiamy na seniorów 9 000 zł
3 Caritas Diecezji Elbląskiej Aktywny senior 8 300 zł
4 Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa XI Wojewódzka konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 9 500 zł
5 Stowarzyszenie Kulturalne „Viva art” Aktywność i zdrowe odżywianie receptą na dobre życie 8 000 zł
6 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom "Dajmy Szansę" Wiek Seniora - Aktywność Juniora 6 800 zł
7 Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Pomoc humanitarna seniorom zagrożonym wykluczeniem społecznym 5 000 zł
8 Stowarzyszenie „Warmińska manufaktura kultury” Wspólna pasja zbliża ludzi – integracja międzypokoleniowa 4 400 zł
9 Bank Żywności w Olsztynie Wsparcie żywnościowe osób bezdomnych 9 000 zł
10 Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Pomoc osobom bezdomnym poprzez dystrybucję odzieży – 2 etap 8 500 zł
11 Caritas Archidiecezji Warmińskiej Tu jesteśmy u siebie. Jadłodajnia i kawiarenka dla bezdomnych 7 000 zł
12 Caritas Archidiecezji Warmińskiej Wyglądać jak człowiek. Łaźnia dla bezdomnych 7 000 zł
13 Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa …” Wsparcie bezdomnych mężczyzn z województwa warmińsko-mazurskiego w powrocie do społeczności 8 950 zł
14 Bank Żywności w Elblągu Jadłodzielnia w Elblągu 2 150 zł
15 Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych XX Festyn integracyjny "Jesteśmy razem" 12 000 zł
16 Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” Wydanie dwóch numerów biuletynu promującego działania w ramach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, tj. biuletynu inaugurującego i biuletynu podsumowującego XX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. 15 000 zł