Aktywizacja obszarów wiejskich

Lista projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, które w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu „Aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich”.

2018 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga Wesoły Gród Żytkiejmira 8 000 zł
2 Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka” Smerfy bawią i uczą dzieci 8 000 zł
3 Stowarzyszenie „Babki Zielarki” III Festiwal Ziół w Zielarskiej Wsi Blanki 7 950 zł
4 Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” „Akademia Liderów Zmiany – jak inicjować rozwój lokalny na obszarach wiejskich” 8 000 zł