Aktywizacja obszarów wiejskich

Lista projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, które w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu „Aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich”.

2019 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo” „Powrót Juranda do Spychowa- Blok Kulturalno-Rozrywkowy” 8 000 zł
2 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” XV Zlot Miłośników Aniołów 8 000 zł
3 Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Nowe Monasterzysko Maria Luiza i Liderki Nowego Monasterzyska – „Wioski dobrego czasu” 7 960 zł
4 Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego w Łęgajnach Arboretum - Park Narodzin 7929,50 zł
5 Stowarzyszenie „Babki Zielarki” IV Festiwal Ziół w Zielarskiej Wsi Blanki 7 950 zł
6 Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego Organizacja Święta Wiatru w Łęczu - Wiosce Wiatru i Podcieni 8 000 zł

2018 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga Wesoły Gród Żytkiejmira 8 000 zł
2 Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka” Smerfy bawią i uczą dzieci 8 000 zł
3 Stowarzyszenie „Babki Zielarki” III Festiwal Ziół w Zielarskiej Wsi Blanki 7 950 zł
4 Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” „Akademia Liderów Zmiany – jak inicjować rozwój lokalny na obszarach wiejskich” 8 000 zł