Integracja europejska, kontakty i współpraca

Lista projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, które w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu: "Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami".

2019 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie XIII Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich UTW "Trzynastego nawet w grudniu jest wiosna" 10 000 zł
2 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo Aktywni we wspólnej Europie 10 000 zł
3 Stowarzyszenie Kulturalne "VIVA ART" w Elblągu 13. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne 10 000 zł
4 Stowarzyszenie Jantar Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup 9 000 zł
5 Stowarzyszenie "Polskie miasta Cittaslow" Dajmy się poznać - europejski dorobek miast Cittaslow 7 000 zł
6 Uczniowski Klub Sportowy "NAKI" "VII Europejskie Warsztaty Sportowo-Integracyjne 2019" 8 500 zł
7 Fundacja Borussia Regiony bez granic - warsztaty młodzieżowe 8 500 zł
8 Stowarzyszenie gmin "Polskie zamki gotyckie" Partnerstwo wschodnie - rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami 8 000 zł
9 Fundacja dla Rodaka Integracja dla Rodaka 7 500 zł
10 Oddział Warmińsko-Mazurski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" W kręgu polskiej tradycji wigilijne i szkoleniowo-edukacyjne spotkanie z działaczami polskimi
i polonijnymi z krajów ościennych"
7 500 zł
11 Stowarzyszenie "Węgajty" CRESTA 2019 - Artystyczna wędrówka granią na szlaku pogranicza kultur
między Ukrainą i Polską
7 000 zł
12 Ochotnicza Straż Pożarna w Tuławkach Poznaj swojego sąsiada - Wymiana młodzieży ukraińskiej i polskiej 2019 7 000 zł

2018 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" Aktywni we wspólnej Europie 10 000 zł
2 Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie XII Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich UTW "Dla Niepodległej" - Polonia i Polacy w krajach europejskich 10 000 zł
3 Stowarzyszenie Jantar Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup 10 000 zł
4 Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" KIERUNEK LEADER - inicjatywa w zakresie doradztwa przy tworzeniu w Obwodzie Rówieńskim podstaw rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na bazie doświadczeń inicjatywy Leader korzystając z funkcjonującego modelu lokalnych grup działania 10 000 zł
5 Uczniowski Klub Sportowy "NAKI" V Europejskie Warsztaty Sportowo-Integracyjne 2018 9 800 zł
6 Oddział Warmińsko-Mazurski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" W kręgu polskiej tradycji - wigilijne spotkanie z działaczami polskimi i polonijnymi z krajów ościennych 6 000 zł
7 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy FPP MIKRO Ełk Sposoby aktywności fizycznej dzieci w Polsce i Bośni i Hercegowinie 8 000 zł
8 Stowarzyszenie "Węgajty" CRESTA 2018 - Artystyczna wędrówka granią na szlaku pogranicza kultur między dwoma krajami Bałkanów i Polską 8 000 zł
9 Stowarzyszenie Kulturalne "VIVA ART" w Elblągu 12. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne 8 000 zł
10 Fundacja dla Rodaka Wakacje dla Rodaka 8 000 zł
11 Stowarzyszenie "Wspólny Dom" Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce Polak Francuz dwa bratanki 8 000 zł
12 Fundacja "Dziedzictwo nasze" Konferencja międzynarodowa ph. "DOM POLSKI NA ŚWIECIE - tradycje rodzinne i pamięć pokoleń" 4 200 zł