Wsparcie inicjatyw młodzieżowych

Lista projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, które w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu realizacji programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko‐mazurskim.

2018 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Koło Terenowe w Ornecie
Koalicja Młodzi dla Ornety 10 000 zł
2 Stowarzyszenie Kulturalne VIVA ART
w Elblągu
Klub Aktywnej Młodzieży 10 000 zł
3 Fundacja Kangoor Zintegrowani 10 000 zł
4 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział
Miejsko‐Gminny w Iławie
Przedsiębiorcza młodzież 5 000 zł
5 Stowarzyszenie Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw
Obywatelskich
Mamy To ! 5 000 zł
6 Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” Wolność – Kocham ‐ Rozumiem 5 000 zł
7 Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu
Akcja Reaktywacja 5 000 zł