Wsparcie inicjatyw młodzieżowych

Lista projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, które w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu realizacji programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko‐mazurskim.

2019 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” „Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych w Mrągowie” 10 000 zł
2 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddz. Orneta „Koalicja Młodzi dla Ornety- etap II” 10 000 zł
3 Stowarzyszenie Kulturalne „VIVA ART” w Elblągu „Zaelblągowani – Klub Aktywnej Młodzieży” 10 000 zł
4 Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” „Sapere Aude-skąd pochodzimy-dokąd zmierzamy?” 10 000 zł
5 Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" „Eko My - lokalnie znaczy globalnie" 9 977 zł
6 Fundacja Kangoor „Pełną Parą czyli Szkolny Inkubator Pomysłów” 10 000 zł
7 Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Olsztynie
„Utworzenie Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Powiatu Olsztyńskiego”
10 000 zł

 

2018 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Koło Terenowe w Ornecie
Koalicja Młodzi dla Ornety 10 000 zł
2 Stowarzyszenie Kulturalne VIVA ART
w Elblągu
Klub Aktywnej Młodzieży 10 000 zł
3 Fundacja Kangoor Zintegrowani 10 000 zł
4 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział
Miejsko‐Gminny w Iławie
Przedsiębiorcza młodzież 5 000 zł
5 Stowarzyszenie Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw
Obywatelskich
Mamy To ! 5 000 zł
6 Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” Wolność – Kocham ‐ Rozumiem 5 000 zł
7 Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu
Akcja Reaktywacja 5 000 zł