Ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego

Lista projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, które w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu "Ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego".

2019 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Budowa 2 zastawek wlotowych w Nerwiku 25 000 zł
2 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu
Spotkania w „Ptasim Ogrodzie” 5 000 zł
3 Łyńskie Centrum Rozwoju „Ałna” Projekt edukacyjny, mobilizujący lokalną społeczność do angażowania się w ochronę reliktowego gatunku
żółwia błotnego na południu powiatu nidzickiego wraz z powstaniem filmu edukacyjnego
pt. „Bajka o żółwiu z Mazur”
25 500 zł
4 Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich „II Warmińsko-Mazurski Kongres Elektromobilności” 22 500 zł
5 Ochotnicza Straż Pożarna w Trelkowie Na ratunek przyrodzie 14 750 zł
6 Fundacja na Rzecz Rozwoju Polski Północno Wschodniej IDEA Eko spływ II 1 490 zł
7 Fundacja Zwierzętom w Potrzebie Ochrona gatunków zagrożonych w woj. warmińsko-mazurskim poprzez wybudowanie wolier dla bielików i jeży oraz zakup inkubatora dla osesków 5 760 zł

2018 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 OSP w Linowie Doposażenie jednostki OSP Linowo w sprzęt służący
eliminowaniu zagrożeń w środowisku przyrodniczym
29 610 zł
2 Warmińsko - Mazurski Odział
Okręgowy Polskiego Czerwonego
Krzyża
Wzmocnienie gotowości operacyjnej grupy
ratownictwa PCK Olsztyn do prowadzenia działań
ratowniczych w zakresie zagrożeń środowiskowych
9 930 zł
3 Fundacja Lawendowe Muzeum Żywe
im. Jacka Olędzkiego
Przyroda jest cenna II Festiwal przyrodniczy dla
dzieci
9 162 zł
4 Fundacja Puszczy Rominckiej Chronimy żaby w Żabojadach, czyli kompleksowa
ochrona płazów w Puszczy Rominckiej
25 250 zł
5 Fundacja Rozwoju Regionów Ekosołectwo 24 800 zł