Ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego

Lista projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, które w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu "Ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego".

2018 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 OSP w Linowie Doposażenie jednostki OSP Linowo w sprzęt służący
eliminowaniu zagrożeń w środowisku przyrodniczym
29 610 zł
2 Warmińsko - Mazurski Odział
Okręgowy Polskiego Czerwonego
Krzyża
Wzmocnienie gotowości operacyjnej grupy
ratownictwa PCK Olsztyn do prowadzenia działań
ratowniczych w zakresie zagrożeń środowiskowych
9 930 zł
3 Fundacja Lawendowe Muzeum Żywe
im. Jacka Olędzkiego
Przyroda jest cenna II Festiwal przyrodniczy dla
dzieci
9 162 zł
4 Fundacja Puszczy Rominckiej Chronimy żaby w Żabojadach, czyli kompleksowa
ochrona płazów w Puszczy Rominckiej
25 250 zł
5 Fundacja Rozwoju Regionów Ekosołectwo 24 800 zł