Żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego

Lista projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, które w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu "Żywności i ochrony dziedzictwa kulinarnego".

2019 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga Święto Sękacza 8 000 zł
2 Stowarzyszenie „Wspólny Dom” Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce Akademia Tradycji Kulinarnej i Pieczenia Chleba w Gminie Bartoszyce 8 300 zł
3 Bank Żywności w Olsztynie Zdrowy start - zdrowe życie 8 900 zł
4 Spółdzielnia Socjalna Bulwar Festiwal kulinarny – Bulwa 2019 8 400 zł
5 Stowarzyszenie Kulturalne „Razem możemy więcej" Filmowa akademia smaku edycja II 7 277 zł
6 Fundacja Eurointegracja Pojedynek kulinarny „Tradycja i nowoczesność” - wydarzenie medialne 9 700 zł
7 Fundacja na rzecz Rozwoju Polski Północno-Wschodniej IDEA Czekolada w lesie - Mazurski Festiwal czekolady 9 400 zł

2018 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Stowarzyszenie Kulturalne „Razem możemy więcej” Filmowa akademia smaku 7277 zł
2 Bank Żywności w Olsztynie Dbamy o zdrowie 12080 zł
3 Gołdapskie Stowarzyszenie Pszczelarzy Jak to z tym miodem jest? 13500 zł
4 Spółdzielnia Socjalna Bulwar Festiwal kulinarny – Bulwa 2018 7900 zł
5 Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga Święto Sękacza 5600 zł