Żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego

Lista projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, które w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu "Żywności i ochrony dziedzictwa kulinarnego".

2018 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Stowarzyszenie Kulturalne „Razem możemy więcej” Filmowa akademia smaku 7277 zł
2 Bank Żywności w Olsztynie Dbamy o zdrowie 12080 zł
3 Gołdapskie Stowarzyszenie Pszczelarzy Jak to z tym miodem jest? 13500 zł
4 Spółdzielnia Socjalna Bulwar Festiwal kulinarny – Bulwa 2018 7900 zł
5 Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga Święto Sękacza 5600 zł