Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Lista projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, które w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

2019 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej,
Oddział w Mrągowie
25. Festiwal Kultury Kresowej 12 000 zł
2 Fundacja Nicolaus Copernicus Międzynarodowa konferencja Kopernik na Ziemi Lubawskiej 8 000 zł
3 Diecezja Elbląska Digitalizacja zbioru czasopism katolickiego p.t. ELBINGER
NACHRICHTEN i ewangelickiego p.t. EVANGELISCHES
GEMEINDEBLATT FüR DEN KIRCHENKREIS MARIENBURG
znajdujących się w Archiwum Diecezji Elbląskiej, w celu ich
udostępnienia
7 000 zł
4 Związek Ukraińców w Polsce
(jednostka organizacyjna bezpośrednio wykonująca
zadanie: Oddział w Elblągu)
53 Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej w Elblągu 4 000 zł
5 Związek Ukraińców w Polsce
(jednostka organizacyjna bezpośrednio wykonująca
zadanie: Oddział Mazurski w Giżycku)
Święto Twórczości Dziecięcej 2019 6 000 zł
6 Związek Ukraińców w Polsce
(jednostka organizacyjna bezpośrednio wykonująca
zadanie: Oddział Mazurski w Giżycku)
XIX Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej 2019 9 000 zł
7 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku VII Pasłęcki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 12 000 zł
8 Stowarzyszenie Jantar W zasięgu ręki - o sztuce dalekiej i bliskiej 5 700 zł
9 Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce XXXI Świętolipskie Wieczory Muzyczne 8 000 zł
10 Fundacja Borussia Festiwal Mendelsohna 7 000 zł
11 Związek Ukraińców w Polsce
(jednostka organizacyjna bezpośrednio wykonująca
zadanie: Oddział w Elblągu)
XVII Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu 4 000 zł
12 Fundacja Teatr Iota Scena Słowa 2019 7 500 zł
13 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pasymiu XXII Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej
Pasym - Dżwierzuty 2019
7 000 zł
14 Stowarzyszenie Mazurskie, Związek Polsko-Niemiecki w
Olsztynie
29 Święto Kultury i Spotkań Stowarzyszenia Mazurskiego i
seminarium: "Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur we
współczesnej literaturze i sztuce"
4 160 zł
15 Mazurskie Stowarzyszenie Regionalne XXI Jarmark Mazurski w Szczytnie 6 000 zł
16 Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw Kombajn
Kulturalny
Organizacja warsztatów i festiwalu "Jam na Polu. Święto
Muzyków"
8 000 zł
17 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Dzień Mniejszości Narodowych 5 600 zł
18 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie
14 000 zł
19 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama
Mazurskiej Krainy"
Talenty mazurskiej krainy 8 000 zł
20 Stowarzyszenie Kulturalne "Tanecznik" V Festiwal Folklorystyczny Jedwabno 2019 6 186 zł
21 Związek Ukraińców w Polsce
(jednostka organizacyjna bezpośrednio wykonująca
zadanie: Oddział w Olsztynie)
Gmina z kulturą 7 500 zł
22 Fundacja Promocji Sztuki im. Feliksa Nowowiejskiego II Braniewska Jesień Organowa 10 000 zł
23 Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku
z siedzibą w Iławie
VIII Iławski Przegląd Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego
5 000 zł
24 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-
Mazurska
(jednostka bezpośrednio wykonująca zadanie: Hufiec
Ostróda Związku Harcerstwa Polskiego)
XXXIV Festiwal Piosenki Harcerskiej, Turystycznej, Żeglarskiej i
Ekologicznej
10 000 zł
25 Stowarzyszenie Alternatywni VII Festiwal Literatury Wielorzecze 8 000 zł
26 (jednostka organizacyjna bezpośrednio wykonująca
zadanie: Oddział w Olsztynie)
XXXII Regionalny Jarmark Folklorystyczny "Z malowanej
skrzyni" w Kętrzynie
3 500 zł
27 Stowarzyszenie Przyjaciół Szałkowa "AGRO-TUR" XXII Spotkania z folklorem Szałkowo 2019 7 500 zł
28 Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury
ANIMA
Prezentacje spektaklu teatralnego w ramach VI edycji
"Mazurskich wędrówek teatralnych" Stowarzyszenia Anima
8 000 zł
29 Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" Kocham śpiewać polskie piosenki 8 000 zł
30 Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku
Chórów i Orkiestr
Moniuszko narodowy i współczesny 10 000 zł
31 Związek Ukraińców w Polsce
(jednostka organizacyjna bezpośrednio wykonująca
zadanie: Oddział w Olsztynie)
Regionalne Dni Szewczenkowskie 3 500 zł
32 Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur Teatr przy Stoliku na Warmii i Mazurach 8 000 zł
33 Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury - Mazuria IX Międzynarodowy Jarmark św. Jana 6 000 zł
34 Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar XXIX Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych
INTEGRACJE 2019
3 500 zł
35 Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej Perły Warmii 8 000 zł
36 Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie Ten stary, dobry jazz. XI Wieczór Jazzowy w Szczytnie 3 500 zł
37 Oddział Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami w Olsztynie Wydanie rocznika poświęconego dziedzictwu kulturowemu
Warmii i Mazur: "Warmińsko-Mazurski Biuletyn
Konserwatorski"
6 000 zł
38 Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie "Areszt sztuki" Tożsamość kulturalna regionu - cykl wydawniczy pisma
kulturalno-literackiego "VariArt"
8 000 zł
39 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z
siedzibą w Warszawie (jednostka organizacyjna
bezpośrednio wykonująca zadanie: Oddział Rejonowy
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z
siedzibą w Piszu)
IX Artystyczny Przegląd Emeryckich Zespołów
Foklorystycznych 2019
5 000 zł
40 Stowarzyszenie "Dom Warmiński" Warmia i warmińskość - historia, tradycja i gwara 5 000 zł
41 Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne Requiem W.A.Mozarta - Międzynarodowe warsztaty chóralne
oraz uroczysty koncert z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny
światowej
10 000 zł
42 Towarzystwo Miłośników Braniewa Braniewo - Warmińskie dziedzictwo historyczne 6 854 zł
43 Stowarzyszenie Broadway Międzynarodowy Konkurs Sztuki Baletowej Elbląg 2019 8 000 zł
44

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Wbrew przeciwnościom. Dzieje szkolnictwa polskiego na Warmii i Mazurach 13 000 zł
45 Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury
w Olsztynie
VI Warmińsko-Mazurski Festiwal Chórów i Zespołów Wokalnych Uniwersytetów
i Akademii III Wieku "Hej Kolęda"
7 000 zł
46 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych Projekt edukacyjny "Szkoły Polskie spod Znaku Rodła" 2 640 zł
47 Stowarzyszenie Perła Warmii Poznajemy nasz region 3 000 zł
48 Fundacja Teatr Iota Płomienie miłości 7 500 zł
49 Klub Plastyka Amatora Mazurskie impresje 7 000 zł
50 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Tomaszkowo "Cecyliada w Roku Moniuszkowskim" - czyli wzrost aktywności mieszkańców regionu jako twórców i odbiorców kultury poprzez organizację spotkań i koncertów 7 500 zł
51 Stowarzyszenie Pro Kultura i Sztuka Poetic Tour 5 000 zł
52 ARS et LIBER Stowarzyszenie Twórców Kultury
 i Przyjaciół Biblioteki w Ostródzie
Mazurzy pilnie poszukiwani 4 360 zł

 

2018 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej,
Oddział w Mrągowie
24. Festiwal Kultury Kresowej 12 000 zł
2 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku VI Pasłęcki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 12 000 zł
3 Warmińsko-Mazurski Oddział
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z siedzibą w Olsztynie
Skarbnica Kultury Narodowej w 100-letnią rocznicę
Niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej
7 000 zł
4 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pasymiu XXI Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej
Pasym - Dźwierzuty 2018
6 000 zł
5 Stowarzyszenie Kulturalne "Tanecznik"
z siedzibą w Jedwabnie
IV Festiwal Folklorystyczny Jedwabno 2018 4 000 zł
6 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej w Barczewie 10 000 zł
7 Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie Mazurski Jazz- Jarmark. XX Jarmark Mazurski w Szczytnie 5 000 zł
8 Stowarzyszenie "Razem dla Łupek" z siedzibą w Łupkach VIII Międzynarodowy Jarmark św. Jana 6 000 zł
9 Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Szczepana
w Rożyńsku Wielkim
Organizacja X Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej
i Kameralnej w Rożyńsku Wielkim
5 000 zł
10 Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA
z siedzibą w Kobyłosze
Prezentacje spektaklu teatralnego w ramach V edycji "Mazurskich wędrówek teatralnych" Stowarzyszenia Anima 5 000 zł
11 Fundacja Skelion z siedzibą w Ostródzie Spektakl Artystyczny "Iskra Sztuki" organizowany w ramach
XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Ognia i Kuglarstwa
4 000 zł
12

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska
Hufiec Ostróda ZHP

XXXIII Festiwal Piosenki Harcerskiej, Turystycznej, Żeglarskiej i Ekologicznej 10 000 zł
13 Stowarzyszenie Jantar z siedzibą w Elblągu Przyszłość sztuki przeszłości 6 000 zł
14 Stowarzyszenie Kobiet "Miej Marzenia" z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim Na Stacji Chandra Unyńska - Przystanek Niepodległa 6 000 zł
15 Stowarzyszenie Kulturalne "VIVA ART" w Elblągu Warsztaty z tradycją 6 000 zł
16 Nidzicki Fundusz Lokalny z siedzibą w Kamionce Piknik Naukowy Niezapominajki 6 000 zł
17 Fundacja "Szalony Krasnolud" z siedzibą w Olsztynie Pilnikiem i pędzlem - rozwinięcie 5 000 zł
18 Fundacja "Przestrzeń sztuki wizualnej" z siedzibą w Olsztynie Nowe sztuki wizualne 4 6 000 zł
19 Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Elblągu XVI Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu 4 000 zł
20 Stowarzyszenie Mazurskie, Związek Polsko-Niemiecki w Olsztynie 28 Święto Kultury i Spotkań Stowarzyszenia Mazurskiego z seminarium pt. "Obraz Mazur i Mazurów w publikacjach Mojej Biblioteki Mazurskiej" 3 520 zł
21 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Dzień Mniejszości Narodowych 5 400 zł
22 Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie XXXII Regionalny Jarmark Folklorystyczny "Z malowanej skrzyni" w Kętrzynie 3 500 zł
23 Związek Ukraińców w Polsce, Oddział Mazurski w Giżycku Święto Dziecięcej Twórczości 2018 6 000 zł
24 Związek Ukraińców w Polsce, Oddział Mazurski w Giżycku XVIII Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej 2018 10 000 zł
25 Związek Ukraińców w Polsce,  Zarząd Oddziału w Elblągu 52 Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej w Elblągu 4 000 zł
26 Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar z siedzibą w Młynarach XXVIII Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE 2018 5 000 zł
27 Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie Regionalne Dni Szewczenkowskie 3 500 zł
28 Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Iławie VII Iławski Przegląd Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenu województwa warmińsko-mazurskiego 6 000 zł
29 Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Młodzi duchem" z siedzibą w Nidzicy Sąsiedzkie Forum Seniora pt. Kobieta w życiu społeczeństwa 5 000 zł
30 Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie V Warmińsko-Mazurski Festiwal Chórów i Zespołów Wokalnych Uniwersytetów i Akademii III Wieku "Hej Kolęda" 6 000 zł
31 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piszu VIII Artystyczny Przegląd Emeryckich Zespołów Folklorystycznych 2018 5 000 zł
32 Fundacja Teatr Iota z siedzibą w Radziach Scena Słowa 2018 7 000 zł
33 Ochotnicza Straż Pożarna w Spręcowie Wiejska międzypokoleniowa akademia sztuki w Spręcowie - kontynuacja 4 000 zł
34 Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu Polski pejzaż 5 000 zł
35 Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego z siedzibą w Olsztynie Z historią w trzeci wiek. Drogi walki o niepodległość. Cykl wykładów dla seniorów 7 000 zł
36 Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie Teatr przy Stoliku na Warmii i Mazurach 5 000 zł
37 Stowarzyszenie IWA - Integracja - Współpraca - Aktywność z siedzibą we Władysławowie Odkrywamy karty niepodległej 6 000 zł
38 Stowarzyszenie gmin "Polskie zamki gotyckie"
z siedzibą w Olsztynie
Dziedzictwo Warmii i Mazur inspiracją w pracy z dziećmi i młodzieżą 5 000 zł
39 Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie "Areszt Sztuki" z siedzibą w Olsztynie Współistnienie w kulturze - cykl wydawniczy pisma kulturalno-literackiego "VariArt" 7 400 zł
40 Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Olsztynie Matka - kobieta - działaczka na rzecz polskości na Warmii i Mazurach 10 000 zł
41 Stowarzyszenie "Dom Warmiński" z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim Warmia i warmińskość - historia, tradycja i gwara 5 000 zł
42 Fundacja Literatury Imienia Henryka Berezy z siedzibą w Szczecinie Wydanie i promocja tomu poetyckiego pt. "Zawsze gdzieś jest noc" Zbigniewa Chojnowskiego 5 600 zł
43 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie V Dni Gizewiusza w Ostródzie 6 000 zł
44 Olsztyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Bretanii i Francji "Amitie" z siedzibą w Olsztynie Bretania w obiektywie Amitie 1 460 zł
45 Towarzystwo Muzyczne Medius z siedzibą w Warszawie Varmia Musica Academia 8 000 zł
46 Stowarzyszenie BROADWAY z siedzibą w Elblągu Międzynarodowy Konkurs Sztuki Baletowej Elbląg 2018 10 000 zł
47 Fundacja Promocji Sztuki im. Feliksa Nowowiejskiego z siedzibą w Zblewie I Międzynarodowa Jesień Organowa w Braniewie 10 500 zł
48 Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie Teatr przy Stoliku na Warmii i Mazurach - Jesienna oferta specjalna 10 000 zł
49 Elbląskie Towarzystwo Kulturalne z siedzibą w Elblągu Serce dzwonu 7 438 zł
50 Stowarzyszenie "Dom Warmiński"
z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim
Warmińskie drogi do niepodległości 10 000 zł
51 Fundacja "Moda na Warmię i Mazury"
 z siedzibą w Ługwałdzie
Piłsudski  i Sosnkowski - Twórcy Niepodległej w fotogramach i obrazach 7 000 zł
52 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej - Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Z myślą o niepodległej 6 500 zł
53 Towarzystwo Miłośników Braniewa
 z siedzibą w Braniewie
Jestem z Warmii 8 000 zł
54 Liga Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Elblągu Konferencja wojewódzka "100-lecie praw wyborczych kobiet" 6 130 zł
55 Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej z siedzibą w Olsztynie 250-lecie powstania Poczty Biskupiej dominium warmińskiego w Roku Niepodległości 5 000 zł
56 Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego z siedzibą w Olsztynie Monografia naukowa: Seweryn Szczepański „Pomezania: Na styku świata pogańskiego i chrześcijańskiego” 8 750 zł
57 Fundacja Inicjatyw społecznych ALNA z siedzibą w Rusi Wydanie publikacji „Gościniec Niborski” 15 000 zł
58 Diecezja Elbląska z siedzibą w Elblągu Publikacja pokonferencyjna „Dysydenci czy decydenci? Protestanci w obu częściach Prus i Koronie w XVI-XVII w.” 7 550 zł
59 Towarzystwo Naukowe Pruthenia z siedzibą w Olsztynie Wydanie i promocja książki: Sławomir Wadyl, Studia nad kształtowaniem się pogranicza pomorsko- i mazowiecko -pruskiego we wczesnym średniowieczu 15 000 zł