Rozwój III sektora

Lista projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, które w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu "Rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym rozwoju wolontariatu", a także na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności z szeroko rozumianego zakresu rozwoju sektora pozarządowego, rozwoju wolontariatu i rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży.

2019 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Fundacja Borussia „Lekcje dialogu” 9 300 zł
2 Fundacja Albatros „Uskrzydlony Wolontariat BIS” 10 000 zł
3 Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża „Na ratunek – tu i teraz ! Wzrost kompetencji wolontariatu ratowniczego na Warmii i Mazurach 6 000 zł
4 Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” Oddział w Elblągu „DZIAŁAJ !” 6 700 zł
5 Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” Oddział w Elblągu „Teatralne WKRĘĆ SIĘ !” 6 500 zł
6 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” „Twoje pierwsze kroki" 8 000 zł
7 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie „Akcja-Reakcja-Inspiracja II” 7 000 zł
8 Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych „Rozwój działań rzeczniczych ROPWWM dla rozwoju sektora pozarządowego na Warmii i Mazurach" 6 000 zł
9 Liga Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Elblągu „Młody świadomy obywatel” 6 000 zł
10 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie „Z tradycją w nowoczesność” 5 500 zł
11 Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” "Perspektywy rozwoju sektora NGO” 4 000 zł
12 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie „DZIECKO POD OCHRONĄ” 5 000 zł
13 Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur” Aktywna młodzież w szkolnych klubach wolontariatu 10 000 zł
14 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Warmińsko-Mazurska Akademia Wolontariatu 8 000 zł
15 Fundacja Dr Clown „Dr Clowny są wśród nas” 8 000 zł
16 Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu Kuźnia Super Bohaterów – wolontariat w szkole 8 000 zł
17 Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 8 000 zł
18 Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Gala z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża 8 000 zł
19 Mazurska Szkoła Żeglarstwa z siedzibą w Giżycku XXV Mistrzostwa Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością 6 400 zł
20 Mazurska Szkoła Żeglarstwa z siedzibą w Giżycku XV Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych 10 000 zł
21 Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA „Tak śpiewała twoja babcia”. Mazurscy przesiedleńcy z Bojkowszczyzny 10 000 zł
22 Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Zatrudnienie wspomagane IV 10 000 zł
23 Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Zatrudnienie wspomagane V 8 000 zł
24 Stowarzyszenie Węgajty Międzypokoleniowa Akademia Teatralna 7 000 zł
25 Fundacja „Albatros” „Symbiosis” 7 000 zł
26 Towarzystwo Naukowe Pruthenia ODYSEJA BAŁTYCKA. Tworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego 7 000 zł
27 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom „Dajmy Szansę” z siedzibą w Stawigudzie Na wakacje po zdrowie 4 600 zł

 

2018 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

ROWOP.pl - dobra strona aktywnej współpracy

(Zadanie dwuletnie 2018-2019)

18 000 zł
2 Fundacja Albatros Uskrzydlony Wolontariat 10 000 zł
3 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Akademia Liderów – wychowujemy z pasją 9 000 zł
4 Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” Akademia Liderów Pozarządowych „ALPY” 8 000 zł
5 Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych z Uśmiechem IV konkurs o tytuł BabaFest dla kobiety
aktywnej społecznie
5 000 zł
6 Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych
w Elblągu
Konferencja z okazji 100-lecia praw kobiet 5 000 zł
7 Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża
Gotowi do akcji „Wzrost potencjału ratowniczego
organizacji pozarządowych na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego”
4 000 zł
8 Liga Kobiet Polskich
Oddział Terenowy w Elblągu
Niepodległość jest kobietą 4 000 zł
9 Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych Rozwój kompetencji społecznych organizacji
działających na rzecz osób głuchych
5 000 zł
10 Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża
Program Rozwijaj się z PCK – Wzmocnienie potencjału
wolontariatu w PCK poprzez zwiększanie kompetencji
wolontariuszy i budowanie partnerstwa
4 500 zł
11 Związek Stowarzyszeń
„Razem w Olsztynie”
Perspektywy Rozwoju Sektora NGO 3 000 zł
12 Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
„Kobieta na straży ….” 4 500 zł
13 Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku Wojewódzka konferencja Uniwersytetów Trzeciego
Wieku Warmii i Mazur: "Nieważne, ile dni w Twoim życiu, ważne,
ile życia w Twoich dniach."
5 000 zł
14 Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ROPWWM skutecznym rzecznikiem sektora pozarządowego 4 000 zł
15 Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur "Szkoła Liderów" Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku
województwa warmińsko-mazurskiego
4 000 zł
16 Fundacja „Dr Clown” „Dr Clowny są wśród nas” 8 900 zł
17 Nidzicki Fundusz Lokalny Chcę i pomagam 8 000 zł
18 Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 10 000 zł
19 Bank Żywności w Olsztynie Wolontariat w działaniach społecznych 5 100 zł
20 Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej Jak skutecznie pomagać osobom w kryzysie psychicznym
– dwudniowa konferencja szkoleniowa dla wolontariuszy
Olsztyńskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”
5 000 zł
21 Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie
Ukazanie krwiodawstwa PCK jako wolontariatu w wymiarze
osobistym oraz społecznym
4 000 zł
22 Fundacja „Dziedzictwo Nasze” Szkolenie wolontariuszy „Szlaki kolejowe Mazur wschodnich” 4 000 zł
23 Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób
Niepełnosprawnych
Zatrudnienie wspomagane IV 10 000 zł
24 Fundacja „Szalony Krasnolud” Podaj cegłę w Olsztynie 1 717 zł
25 Stowarzyszenie „Węgajty” Quem Queritis 2017 – 2019 prezentacje muzycznych
dramatów średniowiecza
10 000 zł
26 Stowarzyszenie Gmin „Polskie zamki gotyckie” Nie tylko historia na Szlaku zamków gotyckich 4 000 zł
27 Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych Pokolenia i Tradycje 1 500 zł
28 Fundacja „Albatros” Symbiosis 10 000 zł
29 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko Mazurski Oddział
Regionalny w Olsztynie
Akcja-Reakcja-Inspiracja 10 000 zł
30 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału
Okręgowego w Elblągu
Młodzi miłośnicy dziennikarstwa - rozwój
świadomości obywatelskiej i zaangażowania
na rzecz społeczności lokalnej wśród uczniów
szkół podstawowych województwa
warmińsko-mazurskiego
8 000 zł
31 Caritas Diecezji Elbląskiej „Promocja wolontariatu” 6 000 zł
32 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie
Projekt edukacyjny w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie -
"Obywatele Warmii i Mazur - Polacy spod
znaku Rodła"
1 600 zł
33 Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" Szlakiem Kobiet Warmii i Mazur 7 000 zł
34 Stowarzyszenie Kobiet "Miej Marzenia" Lidzbark Miastem Kobiet Znamienitych -
w 10-tą rocznicę utworzenia Stowarzyszenia
Kobiet "Miej Marzenia" oraz w 100-tną
rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych
7 000 zł
35 Olsztyńskie Towarzystwo Amazonki Dobra komunikacja drogą do lepszych pieniędzy w organizacji 5 000 zł
36 Elbląskie Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
NGO wyedukowane, aktywne i skuteczne
w działalności rzeczniczej i strażniczej
5 000 zł
37 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko Mazurski
Oddział Regionalny w Olsztynie
Szansa na lepsze jutro 5 400 zł