Działalność Rady

Posiedzenie Prezydium Rady w dniu 2 lipca 2018 r.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium Rady: Arkadiusz Jachimowicz, Bartłomiej Głuszak, Marek Borowski, Antoni Furtak; a także jako protokolant  Marek Jurzyński (Sekretariat Rady). Tematy poruszone podczas spotkania:

 1. Konsultacje dokumentów rządowych dotyczących organizacji pozarządowych
 2. Spotkanie ws. założeń do ustawy o CUS
 3. Wojewódzka Rada Seniorów - wybory
 4. Zespół ds. współpracy Wojewody z NGO - wybory
 5. Ewaluacja XV edycji Konkursu „Godni Naśladowania”
 6. Debata przedwyborcza z kandydatami do Sejmiku Województwa
 7. Zaproszenie na spotkanie integracyjne NGO powiatu działdowskiego

Rozstrzygnięcie XV edycji Konkursu "Godni Naśladowania"

Miało miejsce 11 czerwca 2018 roku w Olsztynie podczas Warmińsko-Mazurskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Sprawozdanie z przebiegu konferencji dostępne TUTAJ.

Natomiast wyniki konkursu są dostępne TUTAJ


Posiedzenie Kapituły Konkursu "Godni Naśladowania"

Kapituła XV edycji Konkursu Godni Naśladowania zebrała się 5 czerwca 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, aby dokonać oceny merytorycznej zgłoszonych wniosków, wyłonić zwycięzców oraz podjąć decyzję o podziale nagród. Kapituła Konkursu wyłoniła 10 laureatów, w tym 4 zwycięzców, a także przychyliła się do wniosku ROPWWM o przyznanie nagrody specjalnej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Podpisanie Listu intencyjnego ws. XV edycji Konkursu "Godni Naśladowania"

W dniu 26 kwietnia 2018 roku członkowie Prezydium Rady Arkadiusz Jachimowicz oraz Dorota Jeżowska-Olszewska spotkali się z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem oraz Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organziacjami Joanną Glezman. Podczas spotkania został podpisany list intencyjny oraz omówione zostały zasady współpracy przy organizacji XV edycji Konkursu Godni Naśladowania.


Spotkanie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w dniu 19 kwietnia 2018 r.

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego spotkała się z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, Panem Arturem Chojeckim, aby podjąć dyskusję o wzmocnieniu współpracy administracji podległej Wojewodzie z podmiotami III sektora. Wśród tematów pojawiły się m.in.:

 • powołanie wspólnego zespołu roboczego, który mógłby zająć się np. opracowaniem rocznego programu współpracy,
 • współorganizacja konferencji w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,
 • ogłoszenie XV edycji Konkursu Godni Naśladowania,
 • możliwości przekazywania organizacjom pozarządowym przez Wojewodę nieużytkowanych budynków/lokali na potrzeby realizacji zadań pożytku publicznego,
 • wzmocnienie procesu informowania organizacji o planach i działaniach administracji rządowej.