Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Olsztynie

Od dnia 16 lutego 2016 r. działa Wojewódzka Rada Rynku Pracy, powołana przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na czteroletnią kadencję. 
Rada działa na mocy i w trybie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2015.149 ze zm.), 
a także rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz.U.2014.630). 
Jest organem opiniodawczo – doradczym Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawach polityki rynku pracy. Akty powołania członkom Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy wręczył Pan Miron Sycz Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY (2016–2020)
Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy został Pan Stanisław Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 
Na Wiceprzewodniczącego Rady została wybrana Pani Bożena Ziomek – Pełnomocnik Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w Województwie Warmińsko – Mazurskim.
Wojewódzka Rada Rynku Pracy, w kadencji powołanej na lata 2016 – 2020, będzie pracowała w następującym składzie:

STRONA PRACOWNICZA
Pan Jarosław Szunejko – OPZZ Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Pan Stanisław Kowalczyk – OPZZ Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Pan Józef Dziki – Zarząd Regionu Olsztyn NSZZ „Solidarność"
Pan Grzegorz Adamowicz – Zarząd Regionu Elbląg NSZZ „Solidarność"
Pan Grzegorz Paciulan – Forum Związków Zawodowych
Pan Edward Pitura – Forum Związków Zawodowych

STRONA PRACODAWCÓW
Pan Andrzej Ryński – Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej 
Pan Grzegorz Sowul – Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan"
Pan Wiesław Łubiński – Business Centre Club 
Pan Antoni Górski – Związek Rzemiosła Polskiego

SPOŁECZNO – ZAWODOWE ORGANIZACJE ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH I IZB ROLNICZYCH
Pan Wiesław Domian – Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
Pan Marek Kuźniewski – Warmińsko – Mazurska Izba Rolnicza

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ZAJMUJĄCE SIĘ PROBLEMATYKĄ RYNKU PRACY
Pani Krystyna Janik – Stowarzyszenie Bezrobotnych „Jesteś – my" Ośrodek Wsparcia Przedsiębiorczości
Pani Zofia Borowska – Lidzbarskie Stowarzyszenie Bezrobotnych „Warmia"
Pan Andrzej Jurkian – Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Pani Bożena Ziomek – Polska Izba Firm Szkoleniowych 

PRZEDSTAWICIELE SPOŚRÓD ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I NAUKI O SZCZEGÓLNEJ WIEDZY I AUTORYTECIE W OBSZARZE DZIAŁANIA RADY
Pani Anna Organiściak – Krzykowska – przedstawiciel świata nauki
Pani Małgorzata Chyziak – Konwent Powiatów Województwa Warmińsko –Mazurskiego 
Pani Wiesława Przybysz – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące Rady mogą Państwo znaleźć na stronie: http://wupolsztyn.praca.gov.pl/rynek-pracy/wojewodzka-rada-rynku-pracy

Kontakt z Radą:
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Godziny pracy:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek-piątek 7.30-15.30
Adres:
ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn
 
Tel.:89/522 79 00
Fax:89/522 79 01
E-mail:olwu@up.gov.pl


Załączone pliki: