Laureaci konkursu

Laureaci XIII edycji Konkursu "Godni Naśladowania" - 2016 rok

 

W kategorii I na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego wpłynęło 13 wniosków.

Decyzją Kapituły, w skład której weszli:

 1. Barbara Wyłudek - Członkini Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 2. Marek Borowski - Członek Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 3. Barbara Ulewicz - Przedstawicielka Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
 4. Joanna Glezman - Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 5. Elżbiera Labes-Kunicka - Biuro Marszałka, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 6. Dorota Jeżowska-Olszewska - Członkini Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 7. Anna Minkiewicz-Zaremba - dziennikarka Radia Olsztyn

I miejsce – statuetkę oraz  nagrodę w wysokości 2,5 tys. zł otrzymało Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego PROMYK

I miejsce – statuetkę oraz  nagrodę w wysokości 2,5 tys. zł otrzymało Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA

Wyróżnienia oraz nagrodę w wysokości 500 złotych otrzymało Forum Prorodzinne - Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych

Wyróżnienia oraz nagrodę w wysokości 500 złotych otrzymało Fundacja "Żółty Szalik"

Wyróżnienie specjalne za całokształt działalności otrzymało Elbląskie Towarzystwo Kulturalne.

Wyróżnienie specjalne za całokształt działalności otrzymało Stowarzyszenie Miłośników Muzyki CANTATA

W kategorii II Samorząd przyjazny organizacjom obywatelskim, wpłynął 1 wniosek.

Decyzją Kapituły, w skład której weszli:

 1. Barbara Wyłudek - Członkini Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 2. Marek Borowski - Członek Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 3. Joanna Glezman - Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

I miejsce – statuetkę otrzymała Gmina Gietrzwałd

W kategorii III podmiot dialogu społecznego lub obywatelskiego województwa warmińsko-mazurskiego – nie przyznano żadnej nagrody. Wpłyną jeden wniosek nie spełniający warunków konkursu.

W kategorii IV na najlepszą inicjatywę na rzecz osób starszych w województwie warmińsko-mazurskim, wypłynęło 5 wniosków

Decyzją Kapituły, w skład której weszli:

 1. Barbara Wyłudek - Członkini Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 2. Dorota Jeżowska-Olszewska - Członkini Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 3. Joanna Kaczyńska – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie
 4. Bartłomiej Głuszak - Federacja Organizacji Socjalnych FOSA

I miejsce – statuetkę oraz  nagrodę w wysokości 500 zł otrzymało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnej MOZAIKA

Wyróżnienie oraz nagrodę w wysokości 500 zł otrzymało Towarzystwo Przyjaciół LO w Pasłęku

 

W kategorii V Animator Społeczny, wypłynęło 5 wniosków

Decyzją Kapituły, w skład której weszli:

 1. Monika Hausman-Pniewska - Członkini Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 2. Joanna Glezman - Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 3. Małgorzata Woźna - Przedstawicielka Sieci HEROLD
 4. Marta Urban-Burdalska - przedstawicielka Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych
 5. Arkadiusz Jachimowicz - Przewodniczący Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

I miejsce – statuetkę oraz  nagrodę rzeczową wartości 1000 zł otrzymała Pani Joanna Żach

Wyróżnienia za całokształt działalności społecznej otrzymali: Tadeusz Milewski oraz Krzysztof Panfil

W kategorii VI na najlepszy produkt ekonomii społecznej województwa warmińsko-mazurskiego, wypłynął 1 wniosek

Decyzją Kapituły, w skład której weszli:

 1. Magdalena Mańkowska - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie
 2. Piotr Koprucki - Przedstawiciel Spółdzielni Socjalnej „ECOSTEAM”
 3. Maciej Bielawski - przedstawiciel Stowarzyszenia ESWIP/OWES Elbląg
 4. Dorota Jeżowska-Olszewska - Członkini Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 5. Urszula Podurgiel - Przedstawicielka Stowarzyszenia Adelfi/OWES Ełk

I miejsce – statuetkę otrzymałam EKO-WYMIATACZE Spółdzielnia Socjalna z Elbląga

W kategorii VII na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych  województwa warmińsko-mazurskiego o charakterze międzynarodowym wpłynęło 6 wniosków.

Decyzją Kapituły, w skład której weszli:

 1. Dorota Jeżowska-Olszewska - Członkini Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 2. Barbara Wyłudek - Członkini Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 3.  Aneta Brzyska - Przedstawicielka Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 4. Bartłomiej Górski - Przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

I miejsce – statuetkę oraz  nagrodę w wysokości 1200 zł otrzymało Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo

Wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Kulturalne VIVA ART w Elblągu

W kategorii VIII grupa młodzieżowa z Warmii i Mazur Godna Naśladowania, wypłynęło 5 wniosków

Decyzją Kapituły, w skład której weszli:

 1. Paweł Kulasiewicz - Przedstawiciel Sieci ATOMY
 2. Anna Śledzińska - Przedstawicielka Sieci ATOMY
 3. Joanna Glezman - Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 4. Marek Borowski - Członek Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 5. Dorota Jeżowska-Olszewska - Członkini Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

I miejsce – statuetkę oraz  nagrodę w wysokości 500 zł otrzymała Enklawa Artystyczna – Piecki działająca przy Fundacji Alternatywa Edukacji ALE z Piecek

Wyróżnienie oraz nagrodę w wysokości 500 zł otrzymała Grupa Nieformalna „Łowcy Sztuki”


Załączone pliki: