Konkurs Godni Naśladowania

Konkurs organizowany jest rokrocznie przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z wieloma partnerami.
Dotychczas odbyło się XIII edycji konkursu.

Ideą „Godnych Naśladowania” jest promowanie najlepszych inicjatyw społecznych organizacji pozarządowych, animatorów,
ciał dialogu, samorządów w zakresie współpracy z III sektorem. Konkurs organizowany jest we współpracy z wieloma partnerami:
Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Federacją FOSa, Forum Animatorów Społecznych, Ośrodkiem Wspierania
Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu, Siecią HEROLD oraz z Siecią Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur „ATOMY”.

Konkurs organizowany był do roku 2016  w VIII kategoriach.

Kategoria I najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego

Kategoria II samorząd przyjazny organizacjom

Kategoria III najlepiej działający podmiot dialogu społecznego i obywatelskiego województwa warmińsko-mazurskiego

Kategoria IV najlepsza inicjatywa na rzecz osób starszych w województwie warmińsko-mazurskim

Kategoria V animator społeczny

Kategoria VI najlepszy produkt ekonomii społecznej

Kategoria VII najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego o charakterze międzynarodowym

Kategoria VIII grupa młodzieżowa z Warmii i Mazur Godna Naśladowania

Od 2017 roku konkurs organizowany jest w IX kategoriach: 

Kategoria I     Organizacja Godna Naśladowania

Kategoria II    Pozarządowiec Godny Naśladowania

Kategoria III   Samorząd Godny Naśladowania

Kategoria IV   Podmiot Dialogu Godny Naśladowania

Kategoria V    Inicjatywa na rzecz Osób Starszych Godna Naśladowania

Kategoria VI   Animator Społeczny Godny Naśladowania

Kategoria VII  Produkt Ekonomii Społecznej Godny Naśladowania

Kategoria VIII Inicjatywa Międzynarodowa Godna Naśladowania

Kategoria IX   Grupa Młodzieżowa Godna Naśladowania

Informacje o konkursie na stronie  Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego: http://www.ropwwm.org.pl/s/266/konkurs-godni-nasladowania

W załączeniu publikacja wydana na 10-lecie konkursu.


Załączone pliki: