RDPP Wojewódzka

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  została powołana 23 listopada 2011 roku. 
Obecny skład RDPP III kadencji:
 

1. Wioletta Śląska-Zyśk – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

2. Grażyna Licznerska – Radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

3. Marek Szter – Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

4. Tamara Jesionowska – przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

5. Joanna Glezman – Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

6. Waldemar Buszan – p.o. Dyrektora Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

7. Wiesława Przybysz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

8. Dorota Zalewska-Bomba – Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

9. Zdzisław Fadrowski – Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

10. Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

11. Arkadiusz Jachimowicz – przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

12. Barbara Wyłudek – przedstawicielka Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

13. Marek Borowski – przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

14. Dorota Jeżowska-Olszewska – przedstawicielka Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

15. Monika Hausman-Pniewska – przedstawicielka Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

16. Monika Falej – Związek Stowarzyszeń „Razem” w Olsztynie

17. Bartłomiej Głuszak – Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko- Mazurskiego

18. Ewa Romanowska – Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” w Olsztynie

19. Monika Chmielewska-Sujata – Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku

20. Antoni Furtak – Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

 

Szczegółowe informacje znajdują się również na BIP Urzędu Marszałkowskiego: 

http://bip2.warmia.mazury.pl/kategoria/50/organizacje-pozarzadowe-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego.html