Skład rady ROPWWM

W skład Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego wchodzą reprezentacje organizacji pozarządowych danego powiatu, federacje wojewódzkie,
organizacje pozarządowe o zasięgu wojewódzkim, inne podmioty sektora pozarządowego o zasięgu wojewódzkim (porozumienia, sieci organizacji itp.), nieposiadające osobowości prawnej.
Szczegóły znajdują się na oficjalnej stronie Rady: www.ropwwm.org.pl

OBECNY SKŁAD ROPWWM

 1. Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej
 2. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
 3. Zarząd Główny Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Forum Kobiet
 4. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego
 5. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Bartoszyckiego
 6. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego 
 7. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego HEROLD
 8. Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych
 9. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Braniewskiego
 10. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Oleckiego
 11. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lidzbarskiego
 12. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego
 13. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego
 14. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddz. Regionalny
 15. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego 
 16. Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn
 17. Gołdapskie Forum Organizacji Pozarządowych
 18. Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 19. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Olsztyńskiego
 20. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego
 21. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nidzickiego
 22. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej
 23. Ekologiczne Forum Organizacji Pozarządowych
 24. Sieć Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY
 25. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego
 26. Warmińsko-Mazurskie Porozumienie Uniwersytetów III Wieku
 27. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Mrągowskiego 
 28. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Giżyckiego 
 29. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ełckiego
 30. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Węgorzewskiego 
 31. Odział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
 32. Lazarus Warmii i Mazur - Związek Stowarzyszeń Pomocy Humanitarnej im Św .Łazarza
 33. Forum Warszatów Terapii Zajeciowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

W przypadku konieczności aktualizacji danych prosimy o bezpośredni kontakt z Radą na e-mail: ropwwm@gmail.com