O Radzie

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest reprezentantem i rzecznikiem interesów sektora pozarządowego województwa. Mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, działa na rzecz wzmocnienia, integracji organizacji pozarządowych i ich współuczestnictwa w przestrzeni publicznej. Upowszechnia przejrzystość, etykę i praworządność w III sektorze. Wpływa na kształtowanie polityki regionalnej.

Swoje cele Rada realizuje między innymi przez współpracę z administracją samorządową, opiniowanie projektów ustaw i uchwał dotyczących III sektora, podejmowanie działań integrujących sektor oraz dokonywanie wyboru i monitorowanie pracy przedstawicieli sektora pozarządowego województwa do ciał kolegialnych inicjowanych przez administrację i sektor prywatny.

Członkami Rady są i mogą być reprezentacje sektora pozarządowego z powiatów, federacje oraz organizacje i porozumienia organizacji o zasięgu wojewódzkim. 

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest jedyną w województwie ponadbranżową reprezentacją organizacji pozarządowych. Aktualnie zrzesza 36 podmiotów: rad powiatowych, federacji, sieci i organizacji regionalnych. Biorąc pod uwagę podmioty skupione w podmiotach wchodzących w skład Rady, reprezentuje ona przeszło 1200 organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Historia Rady sięga grudnia 2003 roku, kiedy to podczas V Konferencji Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołana została Grupa Inicjatywna ds. utworzenia Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W jej skład weszło kilkunastu przedstawicieli reprezentacji sektora pozarządowego w powiatach. Zadaniem Grupy było opracowanie statutu Rady Wojewódzkiej oraz doprowadzenie do jej formalnego powstania. Statut został wypracowany podczas kilku kolejnych spotkań, a ostatnia jego wersja była szeroko konsultowana przez organizacje. Sama Rada ukonstytuowała się 17 września 2004 roku podczas konferencji „Porozumienie Na Rzecz Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego".

Sekretariat Rady prowadzi Stowarzyszenie ESWIP. 

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Warmińska 14/21, 10-545 Olsztyn 
email. ropwwm@gmail.com 
tel./faks: 89 523 73 45, 89 519 03 44

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Rady: www.ropwwm.org.pl