O nas

Misją Regionalnego Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych jest wspieranie sektora pozarządowego w wymiarze regionalnym. ROWOP działa na rzecz federacji, sieci, organizacji regionalnych oraz reprezentacji sektora pozarządowego w kierunku wzmocnienia i pełnego wykorzystania ich potencjału na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego.

Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (ROWOP) prowadzony jest przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy z Biurem Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

Strona www.rowop.pl powstała w ramach projektu "Gotowi na Model" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 1.06.2015 do 31.12.2015 strona współfinansowana była przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach projektu „W stronę partnerstwa – rozwój reprezentacji i systemu wsparcia trzeciego sektora”.