Stowarzyszenie "Jantar"

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000030520
  • Rok założenia: 1986
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • ul. Browarna 80
  • 82-300 Elbląg
  • Powiat: miasto Elbląg
  • Gmina: Elbląg

Stowarzyszenie JANTAR w Elblągu (dawniej Stowarzyszenie Taneczne JANTAR) powstało w 1986 roku z inicjatywy rodziców, tancerzy, przyjaciół tańca skupionych wokół Elbląskiego Klubu Tańca "Jantar", który od ponad 20 lat aktywnie działa na rzecz propagowania tańca wśród społeczeństwa elbląskiego, jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu oraz uczenia kultury i sportu.
JANTAR prowadzi działania na rzecz kultury, sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej. W ramach pozyskanych środków (unijnych i krajowych) realizuje programy wymiany młodzieżowych grup artystycznych z Polski, Rosji i Niemiec. Uczestnicy projektów biorą udział w warsztatach, seminariach, konkursach i przeglądach artystycznych oraz integrują się, wymieniając poglądy i doświadczenia.