Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000195995
  • Rok założenia: 2004
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, wypoczynek dzieci i młodzieży
  • Aniołowo 7
  • 14-400 Aniołowo
  • Powiat: elbląski
  • Gmina: Pasłęk

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” zostało zarejestrowane 19 lutego 2004 roku. Skupia grupę najaktywniejszych mieszkańców, którzy działają na rzecz promocji wsi, propagowania jej walorów krajobrazowych, historycznych i turystycznych. Podejmuje działania na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i pobudzania aktywności społecznej. Za najważniejsze zadania przyjęło propagowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego, popieranie sportowego stylu życia i aktywnego wypoczynku, estetyzację wsi i ukwiecanie miejsc centralnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. W związku z przyjętymi zadaniami Stowarzyszenie „Aniołowo” bierze udział w konkursach na szczeblu gminy, powiatu i województwa, organizuje zawody, wyjazdy promocyjne, spotkania kulturalne m.in. Zlot Miłośników Aniołów. Otacza opieką miejsce pamięci byłych mieszkańców i pomnik przyrody. Tworzy skansen maszyn i narzędzi rolniczych. Jest autorem Planu Odnowy Wsi, którego wizją jest stworzenie „wsi tematycznej miodem i mlekiem płynącej, miejsca atrakcyjnego wypoczynku".