Fundacja Elbląg

  • Forma prawna: Fundacja
  • Rok założenia: 2000
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • Związku Jaszczurczego 17
  • 82-300 Elbląg
  • Powiat: elbląski
  • Gmina: Elbląg

Fundacja jest niezależną, apolityczną, niedochodową, publiczną organizacją charytatywną, kierującą się interesem społeczności lokalnej Elbląga i Regionu Elbląskiego. Celem działania Fundacji jest łagodzenie problemów lokalnych oraz rozwój społeczny miasta i regionu.