Lazarus Warmii i Mazur - Związek Stowarzyszeń Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza

  • Forma prawna: Związek stowarzyszeń / federacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000052141
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność charytatywna, działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. UODPP, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  • ul. Skrzydlata 15a
  • 82-300 Elbląg
  • Powiat: miasto Elbląg
  • Gmina: Elbląg
  • tel. 55 642 70 05