Lokalna Grupa Działania "Barcja"

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000309671
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • Plac Piłsudskiego 1
  • 11-400 Kętrzyn
  • Powiat: kętrzyński
  • Gmina: Kętrzyn