Stowarzyszenie Motoklub Orneta

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000329657
  • Rok założenia: 2009
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • ul. 1 Maja 82
  • 11-130 Orneta
  • Powiat: lidzbarski
  • Gmina: Orneta

CELEM STOWARZYSZENIA JEST STWARZANIE WARUNKÓW DO WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU WIEDZY NA TEMAT MOTOCYKLI, NAUKI ORAZ WSPIERANIE SZKÓŁ I POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI W ORNECIE WE WSZELKICH DZIAŁANIACH PRZYCZYNIAJĄCYCH SIĘ DO JEJ ROZWOJU.