Reduta Orneta

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000506909
  • Rok założenia: 2014
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyka i krajoznawstwo, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • ul. Kopernika 9C/1
  • 11-130 Orneta
  • Powiat: lidzbarski
  • Gmina: Orneta

Główne przestrzenie w których działa stowarzyszenie:
1. utrwalanie historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur, a w tym upowszechnianie tradycji wojskowych poprzez działania historyczno - rekonstrukcyjne,
2. kolekcjonowanie i eksponowanie pamiątek stanowiących dobro kultury i historii regionu, wspieranie działalności kolekcjonerskiej, prowadzenie działań o charakterze eksploracyjnym ,
3. rozwój i promocja turystyki, a w szczególności historycznych walorów turystycznych Warmii i Mazur,
4. promowanie regionu poprzez organizowanie imprez o charakterze lotniczym, wojskowym, sportowym.