Działdowska Kuźnia Słowa

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000514174
  • Rok założenia: 2014
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • ul. Jagiełły 13
  • 13-200 Działdowo
  • Powiat: działdowski
  • Gmina: Działdowo

Celem Stowarzyszenia Działdowska Kuźnia Słowa jest:
• promocja regionalnych przedsięwzięć twórczych oraz prowadzenie działalności integrującej środowisko artystyczne,
• wspieranie działań na rzecz powołania regionalnego centrum artystycznego,
• inspirowanie i pomoc w realizacji artystycznych projektów i inicjatyw kulturalnych,
• udzielanie pomocy i wspieranie artystów w ich indywidualnych i zbiorowych prezentacjach i wystąpieniach,
• organizacja i prowadzenie warsztatów, festiwali i konkursów artystycznych,
• edukacja kulturalna,
• wspieranie lokalnych oraz współpraca z różnymi ośrodkami kultury,
• wspieranie działań władz samorządowych na rzecz zachowania i utrwalania tradycji kulturowej regionu,
• archiwizowanie osiągnięć twórczych artystów związanych ze Stowarzyszeniem w elektronicznej bazie danych.