Fundacja 3D – Dla Dobra Dzieci

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000672246
  • Rok założenia: 2017
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność charytatywna, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • ul. Wolności 16B
  • 11-610 Pozezdrze
  • Powiat: węgorzewski
  • Gmina: Pozezdrze

Fundacja ma swoją siedzibę w Pozezdrzu -małej miejscowości w samym centrum Mazur .
Dlaczego powstała fundacja? Aby dawać radość dzieciom. Dbać o ich rozwój, wspierać naturalną ciekawość świata, dawać pozytywne wzorce.