Fundacja Wspólny Rozwój

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000434321
  • Rok założenia: 2012
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • ul. Władysława Reymonta 10-11/4
  • 11-440 Reszel
  • Powiat: kętrzyński
  • Gmina: Reszel

Myślą przewodnią działalności Fundacji Wspólny Rozwój jest hasło:
„Zmieńmy teraźniejszość, bo przyszłość zaczyna się już dziś”

Organizacja konsekwentnie działa na polu pozyskiwania środków unijnych, wspierania przedsiębiorczości
oraz aktywności społecznych, zarówno na poziomie lokalnym, jak również regionalnym i ogólnopolskim.
Główny cel, jaki postawiła sobie Fundacja to bycie liderem na regionalnym rynku w zakresie
aktywizacji lokalnych społeczności z różnych grup wiekowych oraz zawodowych.

Tylko wspólne działania prowadzą do rozwoju regionów!