Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000502362
  • Rok założenia: 2014
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • ul. Wojska Polskiego 1
  • 11-440 Reszel
  • Powiat: kętrzyński
  • Gmina: Reszel

Misją Towarzystwa jest ocalenie od zapomnienia dorobku kulturalnego i tradycji oraz podejmowanie działań mających na celu utrwalenie i zachowanie tego dorobku dla przyszłych pokoleń a także inicjowanie prac nad rozwojem regionu w dziedzinie szeroko rozumianej kultury, sztuki, gospodarki.