Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "FENIKS"

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000004297
  • Rok założenia: 2001
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • Skop 9
  • 11-520 Skop
  • Powiat: giżycki
  • Gmina: Ryn

Stowarzyszenie jest założycielem Centrum Aktywności Społecznej (CAS) w Skopie gm. Ryn, gdzie prowadzone są spotkania dzieci, młodzieży i dorosłych oraz imprezy okolicznościowe. Celem CAS jest aktywowanie wszystkich okolicznych mieszkańców, oderwanie ludzi od Internetu i codziennej pracy. Poprzez działalność naszego centrum chcemy pokazać społeczności, że wystarczy odrobina chęci, by wspólnie coś zdziałać na rzecz lokalnej społeczności.