Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000560103
  • Rok założenia: 2015
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  • ul. Kościuszki 11C
  • 14-120 Dąbrówno
  • Powiat: ostródzki
  • Gmina: Dąbrówno

Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt zostało założone przez grupę osób przekonanych o konieczności głębokich zmian kulturowych, szczególnie w dziedzinie stosunku człowieka Matki Natury i do innych żyjących na niej istot. Jednym z obszarów naszego działania jest kwestia praw zwierząt. Są to istoty odczuwające: ból, strach, stres, cierpienie, radość i wiele innych odczuć i stanów umysłowych. Uważamy, że z naszej strony zamiast pogardy i eksploatacji należy im się szacunek i opieka.