Centrum Kultury i Aktywności Społecznej "Bisztynek Kulturowo"

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000382786
  • Rok założenia: 2011
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • ul. Kajki 10
  • 11-230 Bisztynek
  • Powiat: bartoszycki
  • Gmina: Bisztynek

Misją Stowarzyszenia jest szeroko rozumiany rozwój społeczno-kulturalny gminy i miasta Bisztynek oraz całego województwa warmińsko-mazurskiego, a także budowanie społeczeństwa obywatelskiego.