Fundacja Akademia Pana Wielądko

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000775948
  • Rok założenia: 2019
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • Wilimy 23A
  • 11-300 Wilimy
  • Powiat: olsztyński
  • Gmina: Biskupiec

Powszechne krzewienie kultury stołu, kultury materialnej i niematerialnej, głównie kulinarnej, we wszystkich jej formach. Spotkania, warsztaty, konferencje, imprezy, targi, wszelkie wydarzenia w Polsce i nie tylko. . Poszukiwania, badania, publikacje. Ku pamięci naszego patrona, Wojciecha Wielądki, piszącego po polsku autora kulinarnego z XVIII wieku oraz Marcjanny Oborskiej, której rękopis z recepturami 1825 mieliśmy szczęście odnaleźć.