Bartoszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000305895
  • Rok założenia: 2008
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia
  • ul. Ogrodowa 1A
  • 11-200 Bartoszyce
  • Powiat: bartoszycki
  • Gmina: Bartoszyce