Stowarzyszenie Pomagaj-My

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000512888
  • Rok założenia: 2014
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • Gen. Bema 49
  • 11-200 Bartoszyce
  • Powiat: bartoszycki
  • Gmina: Bartoszyce

Stowarzyszenie Pomagaj-My zostało założone we wrześniu 2014r. Stowarzyszenie powstało przy Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bartoszycach. Stowarzyszenie pozyskuje środki na prowadzenie zajęć wielospecjalistycznych z zakresu rehabilitacji ruchowej, logopedii, terapii SI, terapii rewalidacyjno-edukacyjnych, terapii pedagogicznej. Dzięki, temu, nasi podopieczni mają możliwość rozwijania, kształtowania i doskonalenia umiejętności z zakresu: motoryki dużej, małej, funkcji poznawczych, komunikowania się i mowy, percepcyjno-motorycznych.