Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jesteś-my”

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000071714
  • Rok założenia: 2001
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność charytatywna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • ul. Generała Bema 49
  • 11-200 Bartoszyce
  • Powiat: bartoszycki
  • Gmina: Bartoszyce

Stowarzyszenie jest organizacją , która przyjęła na siebie zadania związane z rozwiązywaniem problemów i niesieniem pomocy środowiskom rodzinnym ,w których znajdują się osoby niepełnosprawne umysłowo oraz instytucjom pedagogiczno-oświatowym biorącym udział w edukacji i rehabilitacji tychże osób. Stowarzyszenie obejmuje swoimi działaniami osoby z terenu powiatu Bartoszyce.