Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Bartoszycach

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000041349
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność charytatywna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  • Ul. Pieniężnego 10 A
  • 11-200 Bartoszyce
  • Powiat: bartoszycki
  • Gmina: Bartoszyce