Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Barczewo

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000612134
  • Rok założenia: 2016
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  • Plac Ratuszowy 1
  • 11-010 Barczewo
  • Powiat: olsztyński
  • Gmina: Barczewo

1)REPREZENTOWANIE I OBRONA WSPÓLNYCH, SPOŁECZNYCH I PRAWNYCH INTERESÓW SOŁTYSÓW, JAKO PRZEDSTAWICIELI SPOŁECZNOSCI WIEJSKICH I SAMORZADÓW MIESZKANCÓW WSI,
2)PODEJMOWANIE DZIAŁAN NA RZECZ PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ORAZ SPRAWNOSCI SAMORZADOWEJ SOŁTYSÓW,
3)WSPIERANIE DZIAŁAN ORAZ INICJATYW PODEJMOWANYCH PRZEZ SOŁTYSÓW NA RZECZ SZEROKO ROZUMIANEGO ROZWOJU SRODOWISK WIEJSKICH,
4)PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO.