Stowarzyszenie Kulturalne ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "WARMIA"

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000073068
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • ul. Parkowa 1
  • 10-233 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn