Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury w Gminie Małdyty "Mauda"

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000336472
  • Rok założenia: 2009
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • ul. Kopernika 13B
  • 14-330 Małdyty
  • Powiat: ostródzki
  • Gmina: Małdyty