Fundacja "W Krajobrazie"

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000729566
  • Rok założenia: 2018
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • ul. Leśna 31
  • 11-036 Sząbruk
  • Powiat: olsztyński
  • Gmina: Gietrzwałd

Fundacja zajmuje się badaniami krajobrazów kulturowych, na podstawie których opracowuje np. publikacje naukowe z zakresu architektury krajobrazu, socjologii przestrzeni, ochrony przyrody, ogrodnictwa, kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego. Prowadzi też zajęcia (warsztaty, szkolenia, wykłady) z zakresu architektury krajobrazu, ogrodnictwa, ochrony przyrody, dendrologii, ornitologii, socjologii i filozofii przestrzeni. Skierowane są one do różnych grup społecznych i wiekowych. Ponadto projektuje i wykonuje różnego rodzaju ogrody (przyszkolne, wiejskie i miejskie, permakultury, pokazowe, edukacyjne).