Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000196689
  • Rok założenia: 2004
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • ul. Budowlana 5
  • 11-400 Kętrzyn
  • Powiat: kętrzyński
  • Gmina: Kętrzyn

Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie. Warsztat stanowi odrębną organizacyjnie i finansowo jednostkę, stwarzającą osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania i przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.