Stowarzyszenie Narie

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000232067
  • Rok założenia: 2005
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność charytatywna, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, turystyka i krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży
  • Bogaczewo 83
  • 14-300 Bogaczewo
  • Powiat: ostródzki
  • Gmina: Morąg