Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom PATKUB

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000239583
  • Rok założenia: 2005
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność charytatywna, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • ul. Wędkarska 13
  • 10-180 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom PATKUB powstało na początku 2005r., w wyniku spontanicznej akcji niesienia doraźnej pomocy dla PATryczka S. i KUBusia W. Poruszeni okrutnym losem obu skatowanych niemowląt, w lutym 2005r. utworzyliśmy nieformalną grupę społeczną, której misją było znalezienie nowych rodziców dla Kubusia i Patryczka, gromadzenie funduszy na ich późniejsze leczenie oraz rehabilitację, a także troska o zapewnienie maluszkom możliwie najlepszych warunków życia.
Stowarzyszenie PATKUB tworzą osoby z terenu całej Polski, będące w różnym wieku, o różnych profesjach i światopoglądach. Wszystkie nasze działania są realizowane zupełnie bezinteresownie, jedynie z czystej potrzeby serca. Stowarzyszenie funkcjonuje wyłącznie na zasadach pracy społecznej i żaden z członków SPD PATKUB nie ponosi z tego tytułu żadnych korzyści majątkowych.